20 november 2023

Romdufter og duftlys – interiørartikkel eller kjemikalie?

Romdufter og duftlys.jpg

Mange tenker på romdufter og duftlys som hyggelige innslag i hjemmet. Det er lett å glemme at dette er kjemikalier på lik linje med husholdningskjemikalier som rengjøringsmidler. De kan inneholde farlige kjemikalier som kan irritere øyne og luftveier, gi allergi ved hudkontakt, eller være farlige for vannmiljøet.

Miljødirektoratet gjennomførte i juni en tilsynsaksjon med spesielt fokus på romdufter. Dagligvarebutikker, interiørbutikker, kjøkkenbutikker, kosmetikkbutikker og andre steder der det selges romdufter ble kontrollert.

De kontrollerte om produktene var riktig merket og emballert, at de ikke inneholdt forbudte stoffer, og at de var lov å selge til forbrukere.

Resultatet var nedslående; 80% hadde feil ved merking og emballasje. Manglende eller dårlig norsk språk på etiketten var den vanligste feilen, noen produkter manglet faremerking, og flere hadde merkingen på undersiden. Det er ikke tillatt, man skal kunne lese merkingen når beholderen står oppreist.

Manglende faremerking gjør at brukerne ikke er klar over risikoen ved produktene. Merethe Midtervoll, seniorrådgiver ved Giftinformasjonen, FHI sier: «Foreldre som ringer Giftinformasjonen om uhell med slike produkter er ikke alltid klar over faren ved disse produktene. Hvis vi ikke klarer å finne ut hvor mye barnet har svelget, og det er uklart om produktet kan inneholde farlige kjemikalier, så må barnet følges opp på sykehus, for sikkerhets skyld.»

Kiwa har bistått leverandører av romdufter og duftlys i en årrekke. Vi sjekker innholdsstoffene i produktene, sørger for korrekt faremerking og emballering, samt utarbeider sikkerhetsdatablader for de som håndterer produktene yrkesmessig (for eksempel i butikkene som selger produktene). Vi bistår også med deklarering til Produktregisteret, og innsending av informasjon til CLP Giftinformasjon.

Et samarbeid med oss sikrer at risikoene ved produktene blir kommunisert på riktig måte, så forbrukerne kan fortsette å ha romdufter og duftlys som hyggelige innslag i hjemmet.