27 oktober 2023

SERMI - hva er status i Norge?

Bilmekaniker-med-labtop_690x380.jpg

Kiwa er klar til å sertifisere i Norge, og innen kort tid vil SERMI annonsere datoen for innføring av ordningen her til lands. Det kan derfor lønne seg å komme i gang allerede nå.

Ifølge kommende nye EU-regler må du som uavhengig aktør være SERMI-sertifisert for å få tilgang til sikkerhetsinformasjon som er nødvendig for reparasjon og vedlikehold av kjøretøy.

Snart klar for SERMI i Norge

Jan Erik Johansen, leder for teknisk kontrollorgan og personellsertifisering i Kiwa, forteller at de nye kravene opprinnelig skulle innføres i hele EU 1. august 2023.

- Nå er det besluttet at SERMI-ordningen skal implementeres gradvis etter hvert som de enkelte landene er klare, sier Johansen og fortsetter:

- I Sverige ble kravene gjeldende fra 1. oktober, og der er Kiwa en av aktørene som kan utstede sertifikater. Danmark og Finland vil komme med i ordningen i februar 2024. SERMI har varslet at startdato for Norge og Nederland vil bli annonsert i løpet av kort tid. Implementeringsdatoer for resten av Europa blir annonsert fortløpende på SERMIS hjemmesider.

Les mer om SERMI-sertifisering her.

Kvalitetsløft for leverandørbransjen

Arild Hansen, daglig leder i Autobransjens leverandørforening (ABL) har jobbet med SERMI i lang tid. Han mener at ordningen vil innebære et kvalitetsløft for den frie bransjen.

- Det er min oppfatning at SERMI vil styrke konkurranseforholdet i markedet. Ved at det stilles krav til virksomheten og de ansatte, blant annet at det må forevises politiattest, vil det også fungere som en ryddeprosess i bransjen, sier Hansen. Han legger til:

- SERMI-godkjenningen gjelder per i dag tilgang til teknisk informasjon som er nødvendig for å reparere og vedlikeholde kjøretøy som er utstyrt med sikkerhetssystemer og andre avanserte teknologier, men kan fort vise seg å gjelde all teknisk informasjon, siden bilens sikkerhetssystemer i stor grad er integrert med øvrige elektroniske komponenter.

Akkreditert for SERMI-sertifisering

Roar Gudbrandsen, Sales & Business Development Manager i Kiwa, forteller at Kiwa i Norge er klare og kan sertifisere allerede nå.

- Vi er i kontakt med den europeiske SERMI-organisasjonen via vår avdeling i Nederland. I Norge har Kiwa har fått aksept til å utstede sertifikater på grunnlag av akkrediteringen til Kiwa i Sverige, siden det ikke er noe organ i Norge som kan akkreditere for SERMI. Vi har fått endel henvendelser, og har allerede sendt tilbud med prisestimat til flere, uttaler Gudbrandsen.

- Det kan være en fordel å komme i gang med SERMI-sertifiseringen nå, siden det vil ta litt tid fra prosessen begynner til sertifikatene blir utstedt. Vi forventer at så snart startdatoen for Norge blir offentliggjort, vil mange ønske å sertifisere seg så snart som mulig, og da blir det førstemann til mølla-prinsippet som gjelder, understreker Gudbrandsen.

Hva innebærer et SERMI-sertifikat?

SERMI (Security-Related Vehicle Repair and Maintenance Information) er en kontrollordning for tilgang til teknisk informasjon som er nødvendig for å reparere og vedlikeholde kjøretøy som er utstyrt med sikkerhetssystemer og andre avanserte teknologier. Med et sertifikat får bedriften og den enkelte ansatte tilgang til informasjon, programvare, funksjoner og tjenester som er innebygd i kjøretøyet og som produsenten bruker for å hindre at kjøretøyet blir stjålet eller for å spore et stjålet kjøretøy.

Få tilbud på SERMI her