8 januar 2024

SERMI innføres i Norge 1. februar

Bilmekaniker-med-labtop_690x380.jpg

 

Nå er det offisielt bekreftet at dato for innføring av SERMI i Norge er fastsatt til 1. februar 2024. Kiwa er akkreditert for å sertifisere i Norge, og de første sertifikatene er tildelt.

Ifølge nye EU-regler må du som uavhengig aktør være SERMI-sertifisert for å få tilgang til sikkerhetsinformasjon som er nødvendig for reparasjon og vedlikehold av kjøretøy.

Få tilbud på SERMI her

Nye krav for bilbransjen i hele Europa 

Roar Gudbrandsen, Sales & Business Development Manager i Kiwa, forteller at de nye kravene opprinnelig skulle innføres i hele EU 1. august 2023.

- Nå er det besluttet at SERMI-ordningen skal implementeres gradvis etter hvert som de enkelte landene er klare, sier Gudbrandsen og fortsetter: 

- I Sverige ble kravene gjeldende fra 1. oktober, og der er Kiwa en av aktørene som kan utstede sertifikater. Norge kommer altså med i ordningen i februar 2024, sammen med Danmark og Finland. Implementeringsdatoer for resten av Europa annonseres fortløpende på SERMIS hjemmesider, www.vehiclesermi.eu. 

Kvalitetsløft for leverandørbransjen 

Arild Hansen, daglig leder i Autobransjens leverandørforening (ABL) har jobbet med SERMI i lang tid. Han er glad for at Norge endelig har fått dato for innføring av SERMI, og mener ordningen vil innebære et kvalitetsløft for den frie bransjen.

- Det er min oppfatning at SERMI vil styrke konkurranseforholdet i markedet. Ved at det stilles krav til virksomheten og de ansatte, blant annet at det må forevises politiattest, vil det også fungere som en ryddeprosess i bransjen, sier Hansen. Han legger til:

- SERMI-godkjenningen gjelder per i dag tilgang til teknisk informasjon som er nødvendig for å reparere og vedlikeholde kjøretøy som er utstyrt med sikkerhetssystemer og andre avanserte teknologier, men kan fort vise seg å gjelde all teknisk informasjon, siden bilens sikkerhetssystemer i stor grad er integrert med øvrige elektroniske komponenter.

Enkelt å søke om SERMI-sertifisering hos Kiwa 

Roar Gudbrandsen forteller at Kiwa nå daglig får nye henvendelser om SERMI-sertifisering, og at de første sertifikatene er utdelt.

- Vi har i stor grad automatisert og tilrettelagt søknadsprosessen slik at det skal være enkelt, sikkert og effektivt å søke om SERMI-sertifikat. Det er kort tid til 1. februar, så jeg anbefaler å ta kontakt med oss og komme i gang med å søke, understreker Gudbrandsen.

Hva innebærer et SERMI-sertifikat?

SERMI (Security-Related Vehicle Repair and Maintenance Information) er en kontrollordning for tilgang til teknisk informasjon som er nødvendig for å reparere og vedlikeholde kjøretøy som er utstyrt med sikkerhetssystemer og andre avanserte teknologier. Med et sertifikat får bedriften og den enkelte ansatte tilgang til informasjon, programvare, funksjoner og tjenester som er innebygd i kjøretøyet og som produsenten bruker for å hindre at kjøretøyet blir stjålet eller for å spore et stjålet kjøretøy.

Få tilbud på SERMI her