31 oktober 2022

Periodisk sikkerhetskontroll og servicekontroll av heis – hva er forskjellen?

Heiskontroll_Kiwa.jpg

Det er en selvfølge at en heis skal kontrolleres jevnlig, men det er krav til ulike former for kontroll, og mange er ikke bevisst på forskjellen på disse.

Runar Meland, avdelingsleder for heiskontroll i Kiwa, erfarer at mange blander de forskjellige kontrollene sammen.

- Servicekontroll og sikkerhetskontroll av heis er ikke det samme, sier Meland og fortsetter:

- Servicekontroll er løpende vedlikehold. Heiseier plikter å ha kontroll på at anlegget til enhver tid er i sikker stand. Derfor skal det jevnlig gjennomføres service og ettersyn på heisen. De fleste heiseiere har derfor en løpende serviceavtale for sine anlegg. Denne tjenesten leveres av mange forskjellige serviceleverandører.

Lovpålagt uavhengig sikkerhetskontroll

Meland forklarer at i tillegg til jevnlig service er det krav om at et uavhengig og godkjent sikkerhetskontrollorgan (SKO) gjennomfører sikkerhetskontroll hvert annet år.

- Heiskontroll, eller periodisk sikkerhetskontroll av heis, er en regelmessig kontroll for å sikre at heisen er sikkerhetsmessig forsvarlig og at bruk ikke medfører fare for personskader. En servicekontroll kan ikke erstatte sikkerhetskontrollen. Selskapene som leverer service har ikke anledning til å gjennomføre sikkerhetskontroll, da de ikke er uavhengige. Et SKO har ikke anledning til å tilby service eller reparasjon, understreker Meland.

Teknisk kontrollorgan og sikkerhetskontrollorgan

Meland forteller at Kiwa er utpekt som sikkerhetskontrollorgan (SKO) og teknisk kontrollorgan (TKO) i henhold til heisdirektivet (direktiv 2014/33/EU).

- Vi er leverandør av både periodisk sikkerhetskontroll og førstegangskontroll av nyinstallerte enheter. Vi utfører også kontroll etter moderniseringer. Kiwa er akkreditert for å utføre sikkerhetskontroller med dyktige og erfarne inspektører som har en tett dialog med kundene, sier Meland og tilføyer:

- Vi avtaler alltid kontrolltidspunkt før oppmøte og dokumentasjonen gjøres tilgjengelig i Kiwas kundeportal for heisinspeksjon. Her blir rapporter fra heiskontrollene publisert, og sendes til nasjonalt installasjonsregister (NIREG) etter at kontrollen er gjennomført. Bilder legges ved rapporten der det er relevant.

Inspeksjonsstatus direkte i mobilen

Meland sier videre at alle heisene Kiwa inspiserer blir merket med kontrolloblater når kontrollen er gjennomført. De nye oblatene fra Kiwa er nå utstyrt med en unik QR-kode. Alle som eier eller bruker utstyret kan bruke appen Kiwa Mobile Connect for å skanne QR-koden og se inspeksjonsstatus eller protokoll direkte i mobilen eller nettbrettet.

- Hvor mye informasjon som skal vises, styres av anleggseier i Kiwas kundeportal. Der kan eier også se status og befaringsplanlegging for alle sine objekter, forklarer Meland.

- Våre kunder har uttrykt et behov for enkelt å kunne følge opp inspeksjonsstatus på utstyret sitt. Med Kiwa Mobile Connect kan vi nå tilby dem en rask og enkel måte å få kontroll på sikkerheten til objektene, sier Meland. Han legger til at dette er en del av Kiwas arbeid innen digitalisering.

Les mer om heiskontroll fra Kiwa her.