2 april 2019

Skade/Lakk-konferansen 2019

Johan_og_Jonny.jpg

Skade/Lakk-konferansen er en årlig møteplass for forsikringsbransjen, bilprodusenter og underleverandører i bilbransjen, arrangert av NBF. I bilbransjen finner vi mange kjemikalier, alt fra lakkprodukter til smøremidler, og da er det klart at kjemiavdelingen i Kiwa må være til stede. Her er det også en bred rollefordeling – noen er produsenter av kjemikalier, noen er distributører og noen bruker kjemikalier hver dag i virksomheten.

- Vi vet at bilbransjen bruker mange kjemikalier, og vår erfaring er dessverre at kunnskap og beskyttelse ikke alltid er like bra. Eksempler på dette kan være at mat og kjemikalier ligger på samme arbeidsbenk eller spraying av farlige kjemikalier uten bruk av riktig verneutstyr. De fleste er klar over at dette ikke er bra, men ofte tenker man ikke over hvilke konsekvenser det kan ha for den enkelte på sikt, sier Tonje Danielsen Rongved, gruppeleder for kjemi ved Kiwa, og legger til:

- I Kiwa er vi opptatt av holdningsendrende arbeid og praktisk opplæring på enkle tiltak som kan utgjøre en stor forskjell på arbeidsplassen.

I tillegg til kjemiavdelingen stiller vi med representanter fra vår kalibreringsavdeling, som med sine mobile laboratorier kalibrerer instrumenter på bilverksteder i hele Norge. Hele året oppsøker vi bilverksteder overalt i vårt langstrakte land, og ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker et besøk fra oss på ditt lokale bilverksted.