29 april 2021

Skap produktivitet og flyt med Lean 5S

Mann rydder skrivebordet. Gif.

Med 5S kan du organisere og administrere arbeidsplassen og arbeidsflyten med den hensikt å forbedre effektiviteten. Dette gjøres ved å eliminere sløsing, forbedre flyt og redusere prosessering.  

Målet er at alle til enhver tid vet hvor alt er og dermed ikke bruker tid på å lete. Det skal være raskt å se at noe mangler fra sin dedikerte plass. 5S-metodikk benyttes i flere norske bedrifter fra produksjonsbedrifter til kontorer og IT-selskap. Den fungerer til og med godt hjemme!     

Hvorfor implementere 5S?  

5S er i like stor grad et kulturtiltak som et strukturtiltak, og vil gi et markant løft innenfor et område. Utad vil arbeidsplassen fremstå som profesjonell og levere produkter og tjenester på et høyt nivå. Innad i bedriften får man økt arbeidsglede, sykefraværet reduseres, hindringer for  
forbedringsarbeid fjernes, grunnlag for effektive rutiner vedlikeholdes  
og produktiviteten øker.   

Resultater du kan forvente med 5S:   

 • Bedre arbeidsmiljø og medarbeiderinvolvering  
 • Økt sikkerhet   
 • Redusert plassbehov  
 • Bedre kvalitet   
 • Tidsbesparelse   
 • Bedre arbeidsflyt   
 • En arbeidsplass man er stolt av og som signaliserer at man har ting  stell  

5S stammer fra Japan, og på norsk er det kjent under begrepene Sortere, Strukturere, Skure, Standardisere og Sikre.  

Japansk 

Seiri  

Seiton  

Seiso  

Seiketso  

Shitsuke  

Betydning  

Organisere  

Tilgjengelighet  

Rengjøring  

Rutiner  

Disiplin  

Norsk  

Sortere  

Strukturere  

Skure  

Standardisere  

Sikre  

Sortere   

Start med å sortere bort unødvendig utstyr fra arbeidsplassen. Del utstyret inn i 3 kategorier: 

 1. Brukes daglig eller ukentlig
 2. Brukes månedlig
 3. Brukes sjelden/aldri 

Strukturere

Det er viktig å organisere arbeidsplassen logisk slik at arbeidsflyten blir mest mulig effektiv. Dette oppnås ved at det utstyret som brukes mest, kategori 1, er organisert nærmest arbeidsplassen. Deretter fjernes/kastes alt utstyr som faller inn under kategori 3.

Skure

Sikre systematisk rydding slik at alt utstyr blir satt tilbake på sin opprinnelige plass etter bruk. Dette skal være en del av de daglige rutinene og ikke være basert på skippertak med rydding når det er blitt rotete.

Standardisere

Standardisere arbeidsoppgaver og rutiner slik at alle vet eksakt hva eget ansvarsområde er, og at man har en felles forståelse for retningslinjene.

Sikre

For å bevare og forbedre en god struktur og orden over tid er det viktig at standarder og rutiner vedlikeholdes og forbedres. Det skal sikres at fokus beholdes og at en ikke faller tilbake til gamle arbeidsformer.

Med 5S lærer alle i bedriften grunnleggende prinsipper i forbedringsarbeidet

 • Involvering og jobbe godt i team
 • Gir de ansatte kontroll over arbeidsplassen sin
 • Standardisering
 • Tavler
 • Kontinuerlig forbedring, små skritt og små forbedringer
 • Ledelsesoppfølging, støtte og utfordre rolle og slippe til medarbeidere
 • Reduksjon av muligheter for feil
 • Bedre forståelse av arbeidsoppgaver og ansvarsområder
 • God oversikt over produksjonsprosessene
 • Økt produktivitet

Hvordan implementere 5S?

Skal bedriftskulturen endres må det jobbes systematisk og målrettet over tid. For å sikre at de nye rutinene opprettholdes er det viktig at kunnskapen ikke sitter hos enkeltpersoner, men er forankret i hele bedriften. Ledelsens engasjement er avgjørende for å lykkes og alle medarbeiderne må involveres i arbeidet.

Vil du lære mer om Lean og 5S? Se våre Lean-kurs.