8 august 2019

Sol, regn, sjø og kulde - hva tåler malingen?

 Kristian Kaltenborn og Andreas Vestre i overflatelabben. Foto.

Det kan være utfordrende å si noe sikkert om hvordan en type overflatebehandling vil fungere over tid. Vær, vind og temperatur er noen av elementene som er utslagsgivende når Kiwas overflatelab utfører tester.

Man kan ha god bakgrunnsinformasjon om malingstyper, oppbygging av malingssystemer, underlaget man ønsker å beskytte og miljøet. Hvor lang tid tar det før korrosjon oppstår og hvor lenge kan malingen egentlig beskytte konstruksjonen mot ytre omgivelser? Det er noen av problemstillingene Kiwa jobber med på oppdrag fra noen av de største kundene i bransjen.

Pekepinn og fagprosa er ikke nok

Malingsprodusentene har som regel testet produktene nøye før lansering. De har gjerne lang erfaring i bransjen og kan gi en god pekepinn på kvaliteten av malingen og malingssystemet. Man kan også hente generell informasjon om maling i faglitteratur, men en pekepinn og fagprosa er ofte ikke nok.

- Det stilles i dag strenge krav til at enkelte malingssystemer må testes av et uavhengig laboratorium. Dette gjelder blant annet for maling som skal benyttes i offshoreindustrien, sier seniorrådgiver for materialteknologi i Kiwa, Kristian Kaltenborn.

Kaltenborn er en av Norges mest erfarne når det kommer til testing av maling, belegg og passiv brannbeskyttelse. Ved overflateavdelingen i Kiwa testes etablerte systemer og nye malingsprodukter kontinuerlig. I tillegg sørger laboratorieteknikerne for å gjennomføre nye og spennende eksperimenter.

- De produktene vi tester gjennomgår sykluser som skal gi et realistisk estimat på hvordan eksempelvis et malingssystem kan oppnå en levetid på 20 år i et utfordrende offshoremiljø, både over og under vann, sier Kristian.

Akselerert korrosjonstest

Denne type test kalles en akselerert korrosjonstest og hver test har en syklus på en uke. Dette gjentas så i 25 sykluser, 4200 timer og skjer i henhold til ISO 12944-9. Testen gir et godt bilde på om et produkt vil tåle påkjenningene det vil møte offshore, slik som regn, vind, sol, sjøvann og et vidt temperaturspekter.

- Vi utfører kontinuerlige evalueringer under hele testperioden. På denne måten får man ofte tidlige indikasjoner på hvor godt malingssystemet er eller om det ikke vil «bestå» testen, sier Kristian og legger til:

- Disse evalueringene medfører at hele testperioden er veldig spennende. I tillegg har vi tett dialog med kunden underveis i testingen, og vi informerer om resultater og endringer som kommer av de klimatiske påkjenningene. Typiske feil som kan oppstå kan for eksempel være blæredannelser, korrosjonsutvikling eller avflaking/vedheftssvikt, sier Kristian.

 Kristian Kaltenborn gjennomfører miljørester. Foto.

5 kjappe med Kristian:

Har du erfaring fra større industriprosjekter?

I løpet av min tid i Kiwa har jeg fått vært med på noen store, spennende prosjekter. Nå jobber jeg mye med aldringstesting av belegg for kraftutbyggere. I det siste har vi også utført testing, analyse og inspeksjoner av overflatesystemer for et større broprosjekt i Norge.

I tillegg utfører vi kontinuerlig testing av malinger og belegg som skal brukes offshore, blant annet på oljeplattformer. Slike malingssystemer kan også benyttes på store vindturbiner både on- og offshore.

Hva er egentlig «fingerprinting»?

Kiwa gjennomfører såkalt «fingerprinting» av alle produktene som godkjennes eller prekvalifiseres i henhold til NORSOK M-501 standard. Dette er en prosess hvor man analyserer det faktiske innholdet i produktet. På denne måten kan man med sikkerhet vite at det produsenten oppgir er riktig.  Fingerprinting er en type kvalitetskontroll av malingsproduktet i spannet. Malingen skal være lik fra gang til gang og vi tester med hensyn til bindemiddeltype, tørrstoffinnhold, pigmentinnhold og egenvekt.

Hvilket utstyr benyttes under malingstesting?

På overflatelaboratoriet har vi det meste som trengs for malingstesting. Til de akselererte korrosjonstestene benyttes mange ulike instrumenter. Kiwa har blant annet QUV/kondenskammer, to store salttåkekammer, kuldekammer, bad for testing av katodisk avbinding og sjøvannseksponeringsutstyr. Alt dette er selskapet avhengig av for å kunne teste forskjellige typer malinger til ulike miljø og underlag.

Kiwa tester også husmalinger, plastmaterialer, betongmalinger og industrimalinger for værbestandighet i vårt værometer, Atlas Xenon.

Hvordan påvirker testresultatet videre behandling av produktene?

Dersom testresultatene er i henhold til kravene i gjeldende standarder, vil malingsprodusentene kunne bruke resultatene til å dokumentere kvaliteten. Man vil kunne si noe om produktets miljøklassifisering i henhold til ISO 12944. Det er et betydelig kvalitetstegn at produsentene bruker tid og ressurser på å teste produktene sine før de legges ut på markedet.

Hva jobber du med nå?

Den siste tiden har vi testet husmalinger til utendørs bruk. Fasademalinger er testet både på laboratoriet i Atlas Xenon værometer, samt utendørs. Resultatene fra disse to testmetodene gir en indikasjon på hvor god malingen er og om hvor lang tid en test på laboratoriet tilsvarer i det virkelige liv. Det er svært viktig å teste malingen utendørs samtidig som man tester inne på laboratoriet. Bakgrunnen for det er at man ikke fanger opp alle parametere ved innendørs laboratorietesting, eksempelvis soppdannelse. I tillegg kan man ikke simulere ekstremvær som hagl og snø. Laboratorietesting i værometer kan imidlertid gi et relativt raskt svar på om en maling har riktig fargebestandighet og glansbevarelse over tid. 

Vi har også nettopp avsluttet en spennende konkurrenttest av interiørmalinger. Her har vi sett på hvor robust en veggmaling er med hensyn til blant annet slitestyrke og rengjøringsegenskaper.

Hvordan gjennomføres akselerert korrosjonstest?

  1. Forbehandling av underlaget/ panelene
  2. Påføring av malingen eller malingssystemet på paneler
  3. 3 dager eksponering i et kammer med vekselvis UV-stråling og kondens
  4. 3 dager i salttåkekammer
  5. 1 dag i lav-temperatur fryser

Ønsker du å vite mer? Les mer om våre tjenester her: