20 september 2023

Lang erfaring og stort nettverk i heisbransjen

Per-Nordnes-inspiserer-heis.jpg

Med 37 års fartstid i bransjen har Per Nordnes solid erfaring med heis. Som nyansatt heisinspektør i Kiwa ivrer han for å presentere et samlet tjenestetilbud til kundene.

- Kiwa har mange tjenester i tillegg til heiskontroll som kundene våre kan ha nytte av. Det er jo naturlig å fortelle om dette når vi er ute og inspiserer heisene, sier Nordnes. Han synes dessuten det er viktig å formidle at det er flere aktører som tilbyr heisinspeksjon.

- I Norden er Kiwa den største leverandøren av heiskontroll. Her i Norge er vi foreløpig tre heisinspektører i tillegg til én på administrasjon, og Kiwa er utpekt sikkerhetskontrollorgan (SKO) og teknisk kontrollorgan (TKO) i henhold til heisdirektivet, understreker Nordnes.

Lang karriere

Per startet karrieren som elektriker før han ble ansatt i heisfirmaet Ameco som hjelpemontør i 1986.

- Det elektriske hadde jeg jo kjennskap til, men på en heis er det både elektriske og mekaniske systemer som skal fungere sammen, forklarer Nordnes, og fortsetter:

- I 1994 ble Ameco kjøpt opp av KONE. Jeg ble arbeidsleder i Oslo, og var i et par års tid leder for Vestfold og Hønefoss-avdelingen før jeg ble avdelingsleder i Østfold. I 2009 startet daglig leder, teknisk sjef og jeg vår egen bedrift, Starlift. Til å begynne med gjorde vi alt selv, jeg var service- og montasjeansvarlig, HMS-ansvarlig, jobbet med prosjektering, bestilling, kundebesøk og opplæring.

Nordnes har i tillegg sittet i Prøvenemda som bedømmer fagprøver og svenneprøver, og var i mange år medlem av Heisteknisk råd.

- Rådet jobber blant annet med oppfølging av standarder og var involvert i utvikling av nye standarder. Det var et veldig interessant arbeid og bidro til at jeg fikk et stort nettverk, sier Nordnes.

Utvikling i bransjen

Nordnes forteller at da han begynte i heisfaget, var det en liten og lukket bransje.

- Det var vel rundt 500-600 montører i Norge, og alle visste om alle. Du skulle «kjenne noen» for å få innpass. I dag er situasjonen annerledes, med rundt 1500 til 2000 montører.

Lovpålagt heiskontroll

Nordnes poengterer at sikkerhetskontrollen som Kiwa utfører, ikke er det samme som en servicekontroll.

- Sikkerhetskontrollen er lovpålagt og skal utføres av et godkjent og uavhengig sikkerhetskontrollorgan, som Kiwa, forklarer Nordnes. Han fortsetter:

- De fleste heiseiere har en løpende avtale med en serviceleverandør for sine anlegg. Men selskapene som leverer service har ikke anledning til å gjennomføre sikkerhetskontroll, og et sikkerhetskontrollorgan kan ikke tilby service eller reparasjon. Det er nok en del som ikke er oppmerksom på denne forskjellen. Ta gjerne kontakt med oss i Kiwa for tilbud på sikkerhetskontroll!

Les mer om heiskontroll fra Kiwa her.