14 februar 2020

Støttespiller for matsektoren

iStock-846048624.jpgFoto: iStockphoto

Fokuset på mattrygghet blir stadig sterkere og kravene som stilles til forsvarlig håndtering av mat blir strengere. Kalibreringsavdelingen i Kiwa tilbyr et bredt spekter av tjenester inn mot matindustrien for å sikre at mat oppbevares på riktig måte.

- Til syvende og sist er det forbrukeren som alltid er i fokus. Kunden skal konsumere produktene som de store matvaregigantene selger og de skal føle seg trygge på at maten de kjøper i butikken, eller får servert på restauranten, er oppbevart på korrekt måte, sier gruppeleder for kalibrering i Oslo, Jonny Kvam.

Fokus på matsektoren
Kalibreringsavdelingen i Kiwa retter seg mer inn mot å være en støttespiller for matsektoren, og setter mattrygghet høyt på agendaen.

- Inn mot matindustrien tilbyr vi tjenester rettet mot produksjon, forskning, lagerarbeid og institusjoner, sier Jonny.

Kiwa har bistått bedrifter med forskjellige oppgaver, men i all hovedsak er det temperatur, trykk og vekter som trenger å bli testet, verifisert og kvalitetssikret.

- Vi måler temperaturer på lager og sikrer at temperaturen ligger innenfor de spesifikasjonene som er satt. Vi har også mulighet til å kalibrere manometer, der trykk inngår som en del av produksjonen, sier Kvam.

Temperatur kan ha store innvirkninger
Mange faktorer kan ha store innvirkninger på varer som står på fryselager. For eksempel er det nødvendig for matvarene å oppbevares i riktig temperatur for ikke å bli ødelagt eller fordervet.

- Det er mange utfordringer man skal tenke på når man driver lagervirksomhet. Paller med varme matvarer kan ikke helt uten videre bli stablet rett inn på et fryselager sammen med andre nedfrosne varer. Dette kan påvirke varene som allerede står nedfryst, så her er det viktig med riktige prosedyrer slik at maten holder den kvaliteten den skal, sier Kvam og legger til:
- Dette er viktig arbeid for å sikre kvaliteten og at det faktisk er den riktige «best før»-datoen som gjelder.

Trygghetsstempel for bedrift og kunde
Selskapene som ønsker testing- og rådgivningstjenester fra Kiwa har behov for å bekrefte at de prosessene de følger er riktig.

- Det som trygger dem, trygger også deres kunder og man kan se på denne kvalitetssikringen som et trygghetsstempel både for bedrift og kunde, avslutter Kvam.

Les mer om kalibreringstjenester fra Kiwa her.