20 januar 2020

Styrker tilbudet innen mattrygghet og bærekraft

Kiwas revisjonsteam innen mattrygghet: (f.v.) Line Thorsdalen, Torill Strand, Are Lind, Morten Berntsen og Ane Grete Larsen. Foto,

Kiwas revisjonsteam innen mattrygghet: (f.v.) Line Thorsdalen, Torill Strand, Are Lind, Morten Berntsen og Ane Grete Larsen.

Kiwas mattrygghetsteam tilbyr et bredt spekter sertifiseringstjenester til næringsmiddelindustrien.

Søkelyset på matkvalitet og trygg mat blir stadig sterkere. Forbrukerne forventer detaljert informasjon om ingredienser og sporbarhet, og etterspør også i større grad bærekraftige produkter.

Kiwa styrker tilbudet innen mattrygghet og har etablert et revisjonsteam bestående av fem personer som er godkjent for sertifisering i henhold til en rekke standarder, som FSSC/ISO 22000, BRCGS, ASC/MSC og GlobalG.A.P. I Norden har Kiwa nå rundt 30 revisorer innen mattrygghet, jordbruk, fiske og bærekraft.

- Sertifisering etter en eller flere internasjonale standarder synliggjør at virksomheten evner å utføre aktivitetene sine på en måte som ivaretar mattryggheten, sier revisjonsleder Line Thorsdalen i Kiwa.

Internasjonalt anerkjente standarder

Thorsdalen forklarer at det finnes flere ulike standarder som er aktuelle for næringsmiddel-virksomheter som håndterer, bearbeider, pakker og lagrer mat i en eller annen form.

- Våre sertifikater er anerkjente kvalitetsmerker, både nasjonalt og internasjonalt. Et sertifikat synliggjør at produktene er trygge, lovlige og opprettholder en tilfredsstillende kvalitet. Flere av standardene, som FSSC 22000 og BRCGS, er anerkjent av den internasjonale organisasjonen Global Food Safety Initiative (GFSI), fremhever Thorsdalen.

- Kiwa gir også organisasjonen din mulighet for å innlemme flere standarder, for eksempel mattrygghet og miljø, innenfor samme sertifiseringssystem for å sikre en helhetlig tilnærming, sier Thorsdalen og legger til:

- Det er ingen tvil om at både forbrukere og myndigheter vil ha økte forventninger til aktører i næringsmiddelkjeden på disse områdene.

Sporbarhet i alle ledd

Sporbarhet er et viktig prinsipp innen mattrygghet. Med en Chain of Custody (CoC)-sertifisering beviser virksomheten at sluttproduktet kan spores gjennom hele salgs- og distribusjonskjeden, med tanke på produksjon, administrasjon og lagerføring. Alle selskapene i kjeden skal være sertifisert av et uavhengig sertifiseringsorgan, og virksomheten må kunne dokumentere at alle ledd i salgskjeden er tydelig identifiserbare og at det finnes godt etablerte kvalitetsrutiner.

Søkelys på bærekraft

Bærekraft er et høyaktuelt tema, og flere av standardene fokuserer på bærekraftig matproduksjon.

Revisjonsleder Morten Berntsen jobber særskilt med sertifisering innen akvakultur. Han påpeker at innen oppdrettsbransjen, som i næringsmiddelindustrien ellers, er det viktig å vise at du prioriterer miljøet.

- Kundene etterspør i stadig større grad dokumentasjon på at du innfrir krav til bærekraft, miljø og dyrevelferd. En sertifisering hjelper deg å kommunisere dette. Bærekraftsprinsippet går på alt fra å sikre verdiskapning i lokalsamfunnene til krav om gode arbeidsforhold og hensyn til ytre miljø. Standarder som ASC og GlobalG.A.P. Aquaculture har maksimalgrenser for forurensning og krav til maksimalt antall lus i oppdrettsanlegget. En sertifisering i henhold til disse standardene viser at du utøver trygt og bærekraftig havbruk som oppfyller lov- og miljøkrav, uttaler Berntsen.

Les mer om Kiwas tjenester innen mattrygghet og akvakultur.