4 mars 2021

Tester idrettsgulv for utbetaling av spillemidler

Nyheter_Sportsdekker-Spillemidler.jpg

Økonomisk støtte til idrettsanlegg fra Norsk Tippings spillemidler krever godkjent tredjepartstest. Kiwa har bred ekspertise innen testing og kvalitetskontroll av sportsdekker.

Alt overskuddet fra Norsk Tipping går til samfunnsnyttige formål. Disse spillemidlene er den viktigste finansieringskilden til norsk idrett, fra toppidretten til de lokale idrettslagene. De aller fleste kommunale idrettsanlegg får støtte gjennom denne ordningen. Det er Kulturdepartementet som fordeler idrettens andel av midlene.

Gry Eian, gruppeleder for Kiwas materiallaboratorium i Oslo, forteller at for å kunne dra nytte av spillemidlene må de som søker oppfylle visse vilkår når det gjelder kvaliteten på de dekkene som legges.

- Kiwa har lang erfaring med testing i henhold til myndighetspålagte krav, og er en av aktørene som utarbeider gyldige testrapporter i henhold til Kulturdepartementets retningslinjer, sier Eian.

Se hvilke krav som gjelder for å oppfylle vilkår for støtte.

Godkjent for FIFA-testing

Eian peker på at fotball nå har blitt en helårsidrett. Det innebærer at det finnes både innendørs og utendørs baner med kunstgressdekker, og disse skal testes jevnlig.

- Kiwa er også akkreditert for testing av fotballbaner der det spilles eliteseriekamper og internasjonale kamper, som skal tilfredsstille kravene FIFA har satt. Vi benytter blant annet egne kalibrerte fotballer fra FIFA til å teste hvor langt ballene ruller og hvor høyt de spretter på banen. Testene gjøres i henhold til europeiske standarder, forklarer Eian.

Redusere skaderisiko og forlenge anleggets levetid

Eian understreker at Kiwa har kompetanse innen testing og sertifisering av flere typer idrettsgulv.

- På innendørsdekker er friksjon og støtdemping viktig. På friidrettsdekker måles blant annet tykkelse på underlaget, planhet og lengden på banen, sier Eian og legger til:

- Alle kravene er satt for å unngå skader blant utøverne og for å sikre lang levetid på anleggene. I tillegg gjelder det visse vilkår for å kvalifisere for utbetaling av spillemidler. Testing av nye dekker for sikre at kvaliteten er i henhold til bestilling og gjeldende krav, og tilstandsvurdering av eldre dekker kan være svært nyttig også for anlegg som ikke får tildelt spillemidler, avslutter Eian.

Les mer om testing og sertifisering av sportsdekker.