3 mai 2016

Sikkerhetsdatablader i norske bedrifter har vesentlige mangler

Arbeidstilsynet har utført tilsyn hos nesten 300 virksomheter. Det ble avdekket vesentlige mangler og feil i 60 % av sikkerhetsdatabladene, og mer enn halvparten av virksomhetene oppfylte ikke kravet til informasjon og riktig bruk av stoffkartotek.

Resultatet av Arbeidstilsynets tilsyn med sikkerhetsdatablader og stoffkartotek viser at altfor mange virksomheter ikke oppfyller kravene i gjeldende regelverk. 

Hvordan kan din bedrift sikre god nok kvalitet på sikkerhetsdatablader?

Utarbeidelse av korrekte og gode sikkerhetsdatablader krever faglig bakgrunn og lang erfaring. Det er ikke tilstrekkelig å kun oversette sikkerhetsdatablader fra leverandør, eller gjøre en ukritisk kontroll av innholdet. Våre konsulenter utarbeider sikkerhetsdatablader hver eneste dag og kjenner regelverket meget godt. Vi jobber etter prinsippet om grundig arbeid første gang og kvalitet på alt arbeid vi utfører. Klikk her for mer informasjon om våre sikkerhetsdatablader.

Hvordan kan din bedrift få et riktig og godt stoffkartotek?

Fjorårets tilsyn viste også at mange virksomheter ikke har tilstrekkelig og oppdatert informasjon i sitt stoffkartoteket. Vi ser at mange ikke er helt klar over hvilke krav som faktisk gjelder. Et korrekt stoffkartotek med god kvalitet krever faglig kunnskap, gode rutiner og kontinuerlig arbeid. Våre konsulenter kan hjelpe dere med alt fra kvalitetskontroll av dokumentasjon til fullstendig drift og vedlikehold av stoffkartotek. Vi kan også bistå din virksomhet med et tilpasset kurs som gir dere bedre oversikt, og de riktige verktøyene for å møte kravene. Klikk her for mer informasjon drift av stoffkartotek.