3D-modell

Det første trinnet er å lage en fotogrammetrisk 3D-modell av tanken, broen, skorsteinen, eiendommen eller annen betongkonstruksjon ved hjelp av dronedrift. 3D-modellen kan oppdateres med informasjon fra hver ny inspeksjon.