Digitale betonginspeksjoner

Kiwa tilbyr nå en tjeneste som gir deg muligheten til å kartlegge skader på hele anlegg ved hjelp av høyoppløselige bilder tatt med alt fra UAV/droner til håndholdte kameraer. Dette inkluderer inspeksjon av objekter som broer, demninger, kraftverk og vanntårn, osv.

INTELLIGENT INSPECTION of Concrete inneholder AI som automatisk detekterer og kartlegger skader. Skadene kan for eksempel være sprekker så små som 0,2 mm. 

Etterbehandling av bildeinformasjonen med AI og opprettelse av en 3D-modell gir deg en grundig oversikt over betongkonstruksjonens tilstand og hvor skadene oppstår. Det er mulig å følge skadeutviklingen automatisk og implementere riktige tiltak i tide. Dette fører til betydelige kostnadsbesparelser og muliggjør forlenget levetid for anlegget ditt. 

 

 • Spar tid og penger
 • Automatisert skadeoppfølging
 • Sikkert arbeidsmiljø
 • Automatisert og kvalitetssikret teknologi
 • Trinn 1

  Bruken av droner for å skape en fotogrammetrisk 3D-modell av din tank, bro, skorstein, eiendom eller annen betongkonstruksjon er en del av prosessen. 3D-modellen kan deretter oppdateres med informasjon fra hver ny inspeksjon.

 • Trinn 2 - Planlegging

  Det gjennomføres en grundig planlegging av flyvebanen for fotografering, med fokus på å oppnå høy kvalitet på kort tid. Det legges stor vekt på et omfattende forarbeid som resulterer i høy grad av automatisering og gjentagbarhet.

 • Trinn 3 - Datainnsamling

  Under den automatiserte inspeksjonsflyvningen samles det inn høyoppløste fotografier langs den planlagte flyruten.

 • Trinn 4 - Dataanalyse

  Etter at datainnsamlingen er fullført, går vi over til inspeksjon og analyse av betongoverflater ved hjelp av kunstig intelligens (AI). Dette gjør det mulig å identifisere og analysere ulike typer skader, telle antallet og vurdere størrelsene. Vi kan også evaluere veksten av skadene siden forrige inspeksjon og presentere dette i rapporter.

 • Trinn 5 - Datavisualisering

  Vi presenterer nå de oppdagede defektene og skadene på 3D-modellen, sammen med resultatene fra analysene av bildematerialet. Dette gir en visuell fremstilling av problemområdene og gir et grundigere innblikk i omfanget og alvoret av hver defekt. Gjennom presentasjonen kan man enkelt identifisere og prioritere eventuelle tiltak som må gjøres for å reparere eller vedlikeholde konstruksjonen.

 • Trinn 6 - Helsevurdering

  Som den siste delen av prosessen presenterer vi en grundig helsevurdering og gir konkrete anbefalinger angående inspeksjonsplan, eventuell ytterligere testing, reparasjon eller renovering.

 • Trinn 3 - 6: Skadeoppfølging

  Du kan nå digitalt følge helsen til anlegget ditt via Kiwas kundeportal. Informasjonen fra gjentatte automatiserte inspeksjoner blir lagt til tidligere inspeksjoner, og anleggets helsestatus kan kvantifiseres og følges over tid. Dette gir deg muligheten til å ha kontinuerlig oppdatert informasjon om tilstanden til anlegget ditt og gjør det enklere å overvåke eventuelle endringer eller utviklinger over tid.

INTELLIGENT INSPECTION by Kiwa

Hva er fordelene med digitalisert betonginspeksjon for deg som er ansvarlig for drift, vedlikehold eller sikkerhet knyttet til betongkonstruksjoner? Tabellen nedenfor illustrerer noen av de betydelige forskjellene og fordelene sammenlignet med manuell inspeksjon. 

Testtjenester Manuell Automatisert
Deteksjonsmål på 0,2 mm  Ja Ja
Redusert arbeidsmiljørisiko  Nei Ja
Inspeksjonshastighet 1x 10x-100x
Automatisert skadeposisjonering  Nei Ja
Digital skadesarkivering  Nei Ja
Automatisert oppfølging av skader  Nei Ja
Forutsi hvordan skader utvikler seg over tid  Nei Ja
Økt mulighet for å oppdage skader med redusert variasjon i resultatet  Nei Ja

Du får tilgang til grundig informasjon i form av en virtuell 3D-modell av anlegget ditt. Den virtuelle 3D-modellen fungerer som en informasjonsbærer om statusen til betongoverflatene, hvor alle typer produksjonsfeil eller oppståtte skader er visuelt tilgjengelige. Dette gir deg full innsikt og samtidig en helhetlig forståelse av anleggets status og de vurderingene Kiwa gir deg. Teknologien egner seg godt for automatisert oppfølging og beregninger over tid, for eksempel ved å avbilde skadesituasjonen i en analysemodell. 

Fordelene med en digitalisert arbeidsflyt er at informasjonen blir tilgjengelig for tilknyttede systemer, og dermed muliggjør opprettelse av digitale prosesser der informasjonsutveksling er vesentlig. Informasjonen er også sporbar og tydelig knyttet til et tidspunkt og georeferanse. Ny informasjon kan enkelt legges til modellen gjennom oppdaterte inspeksjoner, og dette gjelder ikke bare dokumentasjon av overflaten. Selv testing med volumetriske metoder som ultralyd og radar kan knyttes til modellen. 

Kiwas tjeneste, INTELLIGENT INSPECTION of concrete, er utviklet basert på vår erfaring og kunnskap om testing og metodikk innen samfunnskritisk infrastruktur. Vi forstår og kan håndtere de ulike kravene knyttet til informasjonshåndtering, inkludert sikkerhet og konfidensialitet.