Trinn 4 - Dataanalyse

Når datainnsamlingen er fullført, starter neste trinn, nemlig inspeksjon og analyse av betongoverflater ved hjelp av kunstig intelligens (AI). Det genereres rapporter som viser fordelingen av skadetyper, antall og størrelser, samt veksten siden forrige inspeksjon.