Planlegging

Etter opprettelsen av 3D-modellen, starter planleggingen av flyvebanen for fotografering, som sikrer høy kvalitet på kort tid. Det legges stor vekt på grundig forberedelse, noe som gir høy grad av automatisering og gjentakbarhet.