Trinn 6 - Helsevurdering

Som den siste delen av prosessen presenterer vi en grundig helsevurdering og gir konkrete anbefalinger angående inspeksjonsplan, eventuell ytterligere testing, reparasjon eller renovering. Helsevurderingen vil omfatte en detaljert analyse av konstruksjonens tilstand, identifisere eventuelle risikofaktorer og foreslå tiltak som bør gjennomføres for å opprettholde eller forbedre konstruksjonens helse.

Basert på helsevurderingen gir vi spesifikke anbefalinger angående inspeksjonsplanen, inkludert hyppighet og omfang av fremtidige inspeksjoner. Vi kan også anbefale ytterligere testing eller prøving for å få en mer nøyaktig vurdering av spesifikke områder eller problemområder.

Dersom det er identifisert defekter eller skader, vil vi gi anbefalinger om nødvendige reparasjoner eller renoveringer. Dette kan omfatte beskrivelse av reparasjonsmetoder, materialer som bør brukes, og anbefalte tidsrammer for gjennomføring.

Målet med den konkrete helsevurderingen og anbefalingene er å sikre at konstruksjonen opprettholder sin integritet, funksjonalitet og sikkerhet over tid, samtidig som man tar hensyn til økonomiske og tidsmessige begrensninger.