Trinn 5 - Datavisualisering

Nå er det på tide å visualisere all data. Vi oppretter en presentasjon som viser oppdagede defekter og skader på 3D-modellen, samt resultatene fra analysene av bildematerialet. Dette gir en helhetlig oversikt og gjør det enklere å forstå og håndtere de identifiserte problemene.