Trinn 3 - 6: Skadeoppfølging

Du kan nå digitalt følge helsen til anlegget ditt via kundeportalen til Kiwa. Informasjonen fra gjentatte automatiserte inspeksjoner (trinn 3-6) blir lagt til tidligere inspeksjoner, og anleggets helsestatus kan kvantifiseres og følges over tid. Dette gir deg muligheten til å ha kontinuerlig oppdatert informasjon om tilstanden til anlegget ditt og gjør det enklere å overvåke eventuelle endringer eller utviklinger over tid.