BRCGS Food Safety er en global standard som er anerkjent over hele verden. Flere enn 18 000 leverandører i over 100 land er sertifisert etter standarden. Dette var den første standarden for næringsmiddeltrygghet som ble godkjent av Global Food Safety Initiative (GFSI).

BRCGS Food Safety er utformet for å ivareta forbrukeren og for å sikre at produsenter og leverandører i næringskjeden oppfyller forpliktelsene sine.

Kiwa tilbyr også tjenester til økologisk sektor. Les mer her.

BRC versjon 8 ble implementert i februar 2019, kontakt oss gjerne for å bestille kurs.

Enten du er en etablert global leverandør eller arbeider i et nytt marked, vil næringsmiddelstandarden BRC øke tilliten til ditt selskaps matvaretrygghetsprogram.. Ved å  sikre matvaretryggheten, hjelper standarden deg også med å redusere svinn , antall klager, tilbakekallinger og avviste produkter.

Som sertifisert virksomhet kan dere bruke sertifiseringen i all kundekommunikasjon ved å benytte BRC Food Standard-logoen i markedsføringen. Kiwa hjelper også din bedrift med å bli synlig i BRC sin database over sertifiserte virksomheter. 

System for mattrygghet

Alle som skal sertifiseres må gjennom en revisjon utført av et godkjent sertifiseringsorgan som Kiwa.

Kiwa vurderer virksomheter opp mot konkrete kriterier for mattrygghet og kvalitet. Dette gir særlig fordeler for næringsmiddelindustri som arbeider i svært konkurranseutsatte markeder. Ved å oppfylle kravene til BRC-standarden synliggjør bedriften at den har et fungerende system for mattrygghet, slik at den kan tilby trygge og lovlige produkter.

Kiwa kan også sertifisere etter BRC Storage and Distribution, BRC Agents and Brokers og BRC Packaging schemes.

Denne GFSI-godkjente standarden gjelder for alle næringsmiddelvirksomheter som håndterer, bearbeider, pakker og lagrer mat.   

Ved å overholde standarden sikrer du at produktene dine er trygge, lovlige og opprettholder en tilfredsstillende kvalitet.

Hvor ofte har man revisjon?

Sertifiseringsrevisjoner gjennomføres minimum en gang i året, avhengig av antall og type avvik. Dersom anlegget ikke oppfyller kravene, kontrolleres det hvert halvår.

Hva er fordelene med BRC-sertifisering?

  • Sikre samsvar med krav i relevante lover og forskrifter, samt oppfyllelse av kundekrav
  • Skape tillit og omdømme i markedet noe som kan gi tilgang til nye markeder
  • Øke overskuddet - ved å hjelpe deg med å forbedre mattryggheten og innfri kundenes krav
  • Redusere svinn i dine prosesser

For revisjoner i henhold til BRC GS for mattrygghet  etter 1. februar 2019 gjelder versjon 8.

Hvordan komme i gang med sertifiseringsprosessen?

Kontakt oss og be om et tilbud på BRC sertifisering. Hvis du aksepterer tilbudet fra oss kontakter vi deg for å planlegge den første revisjonen. Etter revisjonen vil revisor presentere eventuelle avvik og virksomheten må lage en handlingsplan for utbedring av disse. Etter at revisor har godkjent handlingsplanen vil BRC-sertifikatet bli utstedt med en gyldighet på 1 år. 

Dersom virksomheten har andre sertifiseringer hos Kiwa kan det være hensiktsmessig å gjennomføre de årlige revisjonene samtidig.

BRC-kurs

Kiwa-konsernet tilbyr også en rekke BRC-sertifiserte kurs, inkludert 1-dags konverteringskurs, tredjepartskontrollør (5 dager) og opplæring i versjon 8. 

BRC-sertifiseringen er internasjonalt anerkjent og skal bidra til at dine kunder stoler ytterligere på din bedrifts mattrygghetsprogram.