BRC GS er en global merkevare som er anerkjent av produsenter og leverandører over hele verden. Flere enn 18 000 leverandører i over 100 land er sertifisert etter standarden. Dette var den første standarden for næringsmiddeltrygghet som ble godkjent av Global Food safety Initiative (GFSI)

BRC GS for næringsmidler er utformet for å ivareta forbrukeren og for å sikre at produsenter og leverandører i næringskjeden oppfyller forpliktelsene sine.


Les mer Kiwa tilbyr også tjenester til økologisk sektor

BRC versjon 8 ble implementert i februar 2019, kontakt oss gjerne for å bestille kurs.

Enten du er en etablert global leverandør eller arbeider i et nytt marked, vil næringsmiddelstandarden BRC øke tilliten til ditt selskaps matvaretrygghetsprogram og håndtering av leveringskjeden. Ved å forbedre matvaretryggheten, hjelper standarden deg også med å redusere avfall, antall klager, tilbakekallinger og avviste produkter.

Som selskap kan dere kan bruke sertifiseringen i all kundekommunikasjon ved å plassere BRC Food Standard-logoen på reklamemateriell, brevpapir og nettsted. Kiwa hjelper også din bedrift med å bli synlig BRC-oversikten, noe som sikrer ytterligere profilering.

Alle som skal sertifiseres må gjennom en revisjon utført av et godkjent sertifiseringsorgan som Kiwa.

Kiwa vurderer virksomheter opp mot konkrete kriterier for sikkerhet, drift og kvalitet. Dette gir juridiske, tekniske og økonomiske fordeler særlig for forhandlere som arbeider i svært konkurranseutsatte markeder. Ved å oppfylle kravene til BRC-standarden synliggjør bedriften at den har gode sikkerhetssystemer, slik at den kan tilby trygge og lovlige produkter.

Kiwa kan også sertifisere etter BRC lagring og distribusjon, BRC Agents and Brokers og BRC Packaging schemes.

Denne GFSI-godkjente standarden gjelder for alle næringsmiddelselskaper, uavhengig av om de leverer til detaljhandel, engros eller bedrifter. Den dekker den primære behandlingen (slakteri, mølle, meieri) og behandling for salg og emballering.

Ved å overholde standarden sikrer du at produktene dine er trygge, lovlige og opprettholder en tilfredsstillende kvalitet.

Hvor ofte har man revisjon?

Sertifiseringsrevisjoner gjennomføres minimum en gang i året, avhengig av antall og type avvik. Dersom anlegget ikke oppfyller kravene, kontrolleres det hvert halvår.

Revisjonens varighet er avhengig av flere forhold som:

  • Virksomhetens størrelse og kompleksitet
  • Antall HACCP-studier
  • Antall ansatte er blant faktorene som kan spille inn.

Minstekrav til revisjonsen er imidlertid:

  • For bedrifter innen lager og distribusjon min. 1 dag
  • For agenter og meglervirksomheter, samt bedrifter i næringsmiddelindustrien min. 2 dager.
  • For store og komplekse anlegg opptil 4-5 dager

For revisjoner i henhold til BRC GS for mattrygghet  etter 1. februar 2019 gjelder versjon 8. Les mer HER

BRC-kurs

Kiwa-konsernet tilbyr også en rekke BRC-sertifiserte kurs gjennom, inkludert 1-dags konverteringskurs, tredjepartskontrollør (5 dager) og opplæring i versjon 8. 

BRC-sertifiseringen er internasjonalt anerkjent og skal bidra til at dine kunder stoler ytterligere på din bedrifts mattrygghetsprogram.