• Håndterer og oppbevarer dere kjemikalier forsvarlig?
  • Er alle kjemikaliene deres dokumentert og på plass i stoffkartoteket?
  • Er kjemikaliene riktig merket og er sikkerhetsdatabladene kvalitetssikret?
  • Er alle sikkerhetsdatablader og etiketter på norsk?
  • Har dere gode nok skriftlige rutiner og internkontroll?
  • Er det lenge siden dere gjennomførte risikovurderinger? 

Vi ser at mange virksomheter har for dårlige rutiner knyttet til egen kjemikaliehåndtering. Noen vet ikke helt hvor de skal begynne, mens andre tror at de har full kontroll uten å kanskje ha det. 

Hva er Kiwas Kjemikaliesjekk?

Kiwas Kjemikaliesjekk er en pakkeløsning for deg som vil vite status på egen kjemikaliehåndtering. Du vil få konkrete forbedringsforslag å jobbe videre med, og tips til hva myndighetene ser etter. 

Kiwas Kjemikaliesjekk består av: 

  • Befaring hos din bedrift 
  • Kontroll av sikkerhetsdatablad, etikett, verneutstyr, førstehjelpsutstyr, lagring og avhending for opptil 10 kjemikalier 
  • En oversikt over de viktigste kravene som gjelder for dere 

I etterkant av befaringen beskriver vi funn og mangler i en rapport, og vi gir dere konkrete tips til hvordan dere skal etterleve regelverket. Kiwas Kjemikaliesjekk er et utmerket verktøy for å forbedre arbeidet og rutinene i virksomheten, og gull verdt å vise til ved tilsyn fra myndighetene.

Kontakt oss i dag for en god pakkepris på Kiwas Kjemikaliesjekk!