I våre laboratorier kan vi utføre mekanisk testing og undersøkelser av metalliske materialer etter akkrediterte metoder. Vi tilbyr også tredjeparts veiledning innen materialer og valg av materialer. 

Kiwa tilbyr et bredt spekter av tjenester knyttet til metalliske materialer. Våre kunder innen olje- og offshore, energi og kraft, luft- og romfart og bilindustrien stiller strenge krav, både til vår fagkompetanse og prøvemetodene vi benytter oss av.

Våre laboratorier anvender blant annet metoder som er akkreditert i henhold til ISO 17025, gitt i akkrediteringsbevis TEST 006 og TEST 188.

Testing av metalliske materialer

Veiledning innen metalliske materialer

  • Metalliske materialer og materialvalg
  • Overflatebehandling og korrosjonsvern
  • Varmebehandling
  • Kvalitetsrevisjoner
  • Sveising og sveiseteknologi
  • Produktutvikling
  • Skadeanalyse og havariundersøkelse