I våre akkrediterte laboratorier kan vi utføre mekanisk testing og undersøkelser av metalliske materialer. Vi tilbyr også tredjeparts veiledning innen materialer og valg av materialer. 

Kiwa tilbyr et bredt spekter av tjenester knyttet til metalliske materialer. Våre kunder innen olje- og offshore, energi og kraft, luft- og romfart og bilindustrien stiller strenge krav, både til vår fagkompetanse og prøvemetodene vi benytter oss av.

Våre laboratorier er akkreditert i henhold til ISO 17025


Testing av metalliske materialer

 • Mekanisk testing av metalliske materialer (trykk-, bøy- og strekkprøving)
 • Hardhetsmåling
 • Undersøkelser med mikroskop
 • Skade- og havariundersøkelser
 • Kvalifisering av sveiseprosedyrer
 • Spektografisk analyse av metaller
 • Testing i bruksmiljø (miljøtesting)

Veiledning innen metalliske materialer

 • Metalliske materialer og materialvalg
 • Overflatebehandling og korrosjonsvern
 • Varmebehandling
 • Kvalitetsrevisjoner
 • Sveising og sveiseteknologi
 • Produktutvikling
 • Skadeanalyse og havariundersøkelse