Metoden brukes først og fremst for å detektere material- og sveisefeil i ikke ferromagnetiske materialer.

En penetrerende væske påføres overflaten, og operatøren utfører en visuell vurdering, eventuelt med optiske hjelpemidler, for å bedømme resultatet. 

Normalt består prosessen i rengjøring, påføring av den penetrerende væsken (som skal virke fra noen få minutter til en halv time) med påfølgende fjerning av overflødig penetrantvæske og videre fremkalling i form av et sugende pulver. Pulveret påføres overflaten for å fremkalle, samt visualisere eventuelle defekter. 

Metoden krever stor grad av nøyaktighet og renslighet.