Vi bruker metoden først og fremst for å detektere material- og sveisefeile i ikke ferromagnetiske materialer.


Penetrerende væske påføres overflaten, og operatøren utfører en visuell vurdering, eventuelt med optiske hjelpemidler, for å bedømme resultat. 

Normalt består prosessen i rengjøring, påføring av den penetrerende væsken (som skal virke fra få minutter til ½ timer) med påfølgende fjerning av overflødig penetrantvæske med videre fremkalling i form av at ett sugende pulver som påføres overflaten. Dette for å fremkalle, samt visualisere eventuelle defekter. 

Metoden krever stor grad av nøyaktighet og renslighet.