Et sikkerhetsdatablad er det viktigste dokumentet man har for å sikre lovlig og trygg bruk av kjemikalier. Det inneholder opplysninger om blant annet klassifisering, faremerking, førstehjelp, verneutstyr og avfallshåndtering. Sikkerhetsdatablader skal være på norsk i Norge. 

Hvorfor ha korrekte sikkerhetsdatablader?

  • For å sikre en trygg håndtering og unngå unødvendig eksponering eller ulykker 
  • For å vise at bedriften tar kunden og HMS på alvor
  • Fornøyde kunder gir økt lojalitet og gjenkjøpsgrad
  • Dere er forberedt på et eventuelt tilsyn fra myndighetene

Hva kan Kiwa bistå med?

  • Utarbeide og oversette sikkerhetsdatablader 
  • Beregne korrekt klassifisering og merking av kjemikalier
  • Leverandørkontakt ved feil eller mangler
  • Kvalitetssikre sikkerhetsdatablader og etiketter
  • Eksponeringsscenarier