Våre erfarne konsulenter hjelper dere med alt fra kvalitetskontroll av dokumentasjon til fullstendig drift og vedlikehold av stoffkartoteket deres. 

Et stoffkartotek er en samling av sikkerhetsdatablader og informasjonsblader for farlige kjemikalier som brukes eller produseres i virksomheten. 

Et stoffkartotek skal til enhver tid inneholde oppdatert informasjon, og stemme overens med hvilke kjemikalier virksomheten faktisk har. Virksomheter som fremstiller, pakker, bruker eller oppbevarer farlige kjemikalier er pliktige til å ha et stoffkartotek.

Hva er det viktig å tenke på?

Kjemikaliene i stoffkartoteket skal risikovurderes, og det er krav om å vurdere substitusjon. Virksomheter har også en selvstendig plikt til å kontrollere om dokumentasjon og sikkerhetsdatablader oppfyller gjeldende regelverk. Et oppdatert og forskriftsmessig stoffkartotek krever derfor gode rutiner og kontinuerlig arbeid.

Fordelen med å ha et stoffkartotek

  • All informasjon om virksomhetens kjemikalier er samlet på ett sted
  • Bedre kontroll gir færre ulykker og mindre utslipp 
  • Verktøy for substitusjon, risikovurdering, rapporter og uttak av fareetiketter 
  • Mulighet for kartlegging av farlige stoffer med særskilte krav

Hva kan Kiwa hjelpe din bedrift med?

  • Kartlegging av bedriftens kjemikalier 
  • Oppbygging og kontinuerlig drift av stoffkartotek
  • Kvalitetskontroll av sikkerhetsdatablader og leverandørkontakt ved mangler
  • Opplæring av virksomhetens ansatte i bruk av stoffkartotek