Tjenesten er rettet mot bedrifter/sveisere som skal utføre fabrikasjon av sveisekonstruksjoner med krav til kvalifiserte sveiseprosedyrer.

Kiwa utfører akkreditert godkjenning av WPQR (Welding Procedure Qualification Record) i henhold til NS-EN ISO 17020:2012 samt WPQR som skal tilfredsstille kravene i PED – trykkpåkjent utstyr. 

Kiwa bevitner og utsteder sveiseprosedyrer i henhold til de fleste nasjonale og internasjonale standarder og kundespesifikasjoner, bl.a. NS-EN ISO 15614, ASME IX, NORSOK M601, NORSOK M101 og DNV OS-F-101.