Podstawowym zakresem działalności Ośrodka jest:

 • szkolenie ręcznych przecinaczy palnikiem tlenowo-acetylenowym,
 • szkolenie spawaczy ręcznych w metodach:
  311 - G
  spawanie gazowe,
  111 - MMA
  spawanie elektrodą otuloną,
  141 - TIG spawanie w osłonie argonu,
  131 - MIG spawanie półautomatyczne aluminium,
  135 - MAG spawanie półautomatyczne stali drutem litym
  136 - MAG spawanie półautomatyczne stali drutem rdzeniowym
 • egzaminowanie spawaczy na certyfikaty UDT-CERT, TÜV, TDT

Zajęcia praktyczne prowadzone są przez doświadczonych instruktorów, którzy przez lata sami byli czynni zawodowo w przemyśle jako spawacze.


Organizowane przez nas szkolenia przeznaczone są dla osób:

 • chcących podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe
 • nieposiadających doświadczenia w spawaniu

Osobom bezrobotnym nasz ośrodek daje możliwość zrealizowania powyższych potrzeb na zasadzie finansowania ze środków Urzędu Pracy.

Możesz w swoim Urzędzie Pracy złożyć wniosek o sfinansowanie:

 • szkolenia w trybie indywidualnym lub
 • egzaminów umożliwiających uzyskanie uprawnień zawodowych- spawalniczych
 • egzaminy spawaczy 

Pomożemy Ci w wyborze rodzaju i zakresu szkolenia oraz wypełnieniu niezbędnych dokumentów.

Korzyści ze szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa po zakończeniu szkolenia nie tylko Książkę Spawacza ale przede wszystkim
rzeczywiste a nie wirtualne umiejętności zawodowe.

Zdobywane przez uczestników kursów i egzaminów Certyfikaty Spawacza dają możliwość pracy w zawodzie spawacza w całej Unii Europejskiej.


Warunki wstępne uczestnictwa w szkoleniu:

Uczestnikiem kursu spawania/cięcia może zostać każdy zainteresowany, który spełnia następujące warunki:

 • ukończył osiemnasty rok życia,
 • ma co najmniej podstawowe wykształcenie,
 • w dniu rozpoczęcia zajęć przedstawi zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie spawania

Do zajęć praktycznych na Spawalni kursant musi posiadać:

 • odzież roboczą (bluza z długim rękawem, spodnie)
 • obuwie robocze (buty przemysłowe ze stalową nakładką)
 • rękawice spawalnicze
 • przyłbicę spawalniczą
 • jedno zdjęcie formatu legitymacyjnego (do Książki Spawacza)


W jaki sposób zapisać się na kurs:

Wszelkie informacje o prowadzonych przez nas szkoleniach można uzyskać telefonicznie lub e-mailowo.

Rozpoczęcie szkolenia następuje w uzgodnionym pomiędzy stronami terminie, po otrzymaniu przez Ośrodek Szkolenia zlecenia w wybranej formie:

 • zamówienia na papierze firmowym zleceniodawcy
 • zamówienia na załączonym przez nas wzorze zlecenia
 • e-maila


W zleceniu powinny znaleźć się następujące informacje:

 • dane zleceniodawcy (dokładna nazwa, adres i nr NIP),
 • dane uczestnika szkolenia (imię, nazwisko, nr PESEL, miejsce urodzenia),
 • zakres szkolenia (metoda spawania, rodzaj materiału rodzimego, moduł szkoleniowy),
 • rodzaj Certyfikatu Spawacza (UDT-CERT, TDT, TÜV)


ZLECENIE KIWA INSPECTA - WZOR.pdf