SERMI – adgang til tyveri- og sikkerhedsrelevante køretøjsoplysninger

Bilreparation, service med tilsluttet computer, informationssikkerhed på autoværksted.

Som uafhængig aktør i bilindustrien bliver det stadig vigtigere at have adgang til tyveri- og
sikkerhedsoplysninger i forbindelse med reparation og vedligeholdelse. For at opfylde
kravene til information, skal uafhængige aktører og medarbejdere, som f.eks.
autoværksteder, være autoriserede for at kunne få adgang til data fra bilproducenterne.
Adgangen til data skal dog sikres med et certifikat, der bekræfter, at brugeren er
autoriseret.

Klik nedenfor for at starte din ansøgning til SERMI.

Ansøg om SERMI

Hvad er SERMI? 

SERMI er en forkortelse for Security-Related Vehicle Repair and Maintenance Information
og har til formål at give adgang til tyveri- og sikkerhedsrelateret reparations- og
vedligeholdelsesinformation.
SERMI er et samarbejde mellem EU og forskellige brancheorganisationer inden for
bilindustrien og værksteder. Samarbejdet blev startet med det formål at udvikle en fælles
standard for at give lige adgang til tekniske sikkerhedsoplysninger om køretøjer.

Hvorfor SERMI til bilindustrien og autoværksteder?

Fra 1. februari 2024 skal værksteder, som har medarbejdere, der arbejder med sikkerheds- og
tyverirelaterede vedligeholdelsesoplysninger, autoriseres af uafhængige organer for at få
garanteret adgang til disse oplysninger. Denne standardisering vil skabe bedre betingelser
for en mere sund og fair konkurrence. Kiwa er en uafhængig part, der kan foretage denne
vurdering og kan hjælpe med at blive autoriseret.