• Kiwas arbete med FNs globala mål för hållbar utveckling

  För Kiwa är hållbarhetsfrågan oerhört viktig och därför stöttar vi givetvis FNs globala mål för hållbar utveckling. Vi har valt ut tre av de 17 målen som vi på Kiwa anser att vi kan påverka inom vår verksamhet och därför kommer att jobba extra mycket med; jämställdhet, bekämpa klimatförändringarna samt hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

  Läs mer
 • Vår CSR-strategi

  Kiwa har ambitiösa tillväxtmål för att förbli ett ledande TIC-företag (Testing, Inspection, Certification). Våra CSR-mål är lika ambitiösa.

  Läs mer
 • Hållbarhetspolicy

  Hållbarhetspolicy för Kiwabolagen i Sverige

  Läs mer
 • Verksamhetsansvarsuttalande

  Paul Hesselink, VD och koncernchef för Kiwa Group, berättar om vårt verksamhetsansvar.

  Läs mer