Een eerste verschil tussen KOMO en CE is dat KOMO al jaren een gevestigd merk is dat helemaal is toegespitst op de Nederlandse bouwpraktijk en op de prestatie-eisen van de bouwregelgeving in Nederland. CE is geen kwaliteitsmerk en nog maar kort voor producten in de bouw verplicht. KOMO-certificatie gebeurt door een onafhankelijke derde. Bij CE is dit meestal niet het geval, meestal is het een eigen verklaring van een fabrikant. Ten derde: CE zegt alleen iets over de (veiligheids)eigenschappen van een product, terwijl KOMO is gekoppeld aan de toepassing van een product in een bouwwerk en op de eisen daarvoor van de Nederlandse bouwregelgeving. Zo sluit KOMO aan bij het Bouwbesluit dat prestatie-eisen stelt aan een totaal gebouw. Daarin wijkt Nederland af van het buitenland, waar meestal alleen eisen worden gesteld aan producten. En elk land in Europa blijft zijn eigen eisen stellen. Er is geen sprake van dat Europa de eisen in de komende twintig jaren uniformeert, als dat al mogelijk is.

Het KOMO-label is al 50 jaar hét kwaliteitskeurmerk in de bouw. Een KOMO-kwaliteitsverklaring staat voor onafhankelijk getoetste kwaliteit, op basis van objectieve maatstaven. Zijn uw producten of processen voorzien van een erkende kwaliteitsverklaring van KOMO? Dan kan men er blindelings op vertrouwen dat ze voldoen aan het Bouwbesluit, Bouwstoffenbesluit en specifieke kwaliteits-, prestatie- en veiligheidseisen die de marktpartijen stellen. Dit maakt tijdrovende controletrajecten bij de vergunningverlening en op de bouwplaats overbodig. Wist u trouwens dat bijna 94% van de Nederlanders KOMO kennen? Dit maakt het keurmerk tot een symbool van zekerheid en vertrouwen.

Onafhankelijke certificatie-instituten geven de KOMO-kwaliteitsverklaringen af. Die kwaliteitsverklaringen vallen binnen het stelsel dat door de minister van VROM wordt erkend als voldoende bewijs dat aan relevante eisen van het Bouwbesluit is voldaan.