Kiinteistön kuntoarvio, hinnat Uusimaa

Kiinteistön kuntotarkastus eli kuntoarvio on ainetta rikkomaton tarkastus. Se on varsinaista kuntotutkimusta kevyempi kiinteistön tarkastus, joka kattava ja luotettava riski-, kunto- ja korjaustarveselvitys kiinteistön seuraavalle 10 vuodelle.

Kuntotarkastus laaditaan RT-kortiston suoritusohjeiden mukaisesti rakenne-, LVI-, rakennusautomaatio- ja energian käytön asiantuntijoidemme yhteistyönä, tarkastusta johtaa aina kokenut kuntoarvioitsija.

Kiinteistön kuntotarkastuksen pohjaksi saatetaan toteuttaa asukkaille tai tilojen käyttäjille suunnattu käyttäjäkysely. Kiwa Inspecta on luonut yhtenäisen arviointiprosessin, jolla varmistetaan palvelun korkea laatu, johdonmukaisuus ja kehittäminen.

Tarjoamme Uudenmaan alueella as.osakeyhtiöiden uusiin (keväällä 2021 suoritettaviin) tilauksiin:

KERROSTALOT

Porrashuoneiden lukumäärä

Tarkastettavien huoneiden lkm

Hinta € (alv0%)
1 3 2900,00
2 3 3100,00
3 3 3200,00
4 4 3400,00
5 5 3500,00

Kokonaishinta sisältää työssä käytettävien työkalujen, apuvälineiden ja mittalaitteiden kustannukset sekä matkakulut tutkimusten aikana. 

Taulukon ulkopuolisista töistä pyydä oma tarjous

 

RIVITALOT

Rakennusten lukumäärä Tarkastettavien huoneiden lkm Hinta € (alv0%)
1 2 2900,00
2 4 3100,00
3 6 3200,00
4 8 3400,00

Kokonaishinta sisältää työssä käytettävien työkalujen, apuvälineiden ja mittalaitteiden kustannukset sekä matkakulut tutkimusten aikana. 

Taulukon ulkopuolisista töistä pyydä oma tarjous.

 

Kiinteistön kuntoarvion sisältö

Ennakkoselvitykset

Tilaaja toimittaa arvioijalle tarvittavat lähtötiedot, suunnittelutiedot, korjausten ja muutostöiden tiedot, aikaisemmin suoritettujen arvioiden ja tutkimusten raportit ja piirustukset (myös sähköisessä muodossa olevat dokumentit).  

Ennen tarkastuksia ja tarkastuksen yhteydessä haastatellaan tilan käyttäjiä ja edustajaa.

Katselmus kiinteistöllä

Kuntoarvio toteutetaan asuinkiinteistöjen kuntoarvio; suoritusohje RT-103003 nimikkeistöä ja periaatteita soveltaen.

Yhtiön hallinnoimiin tiloihin, piha-alueille ja vesikatolle suoritetaan aistinvarainen katselmus.

Kiinteistön kunnossapitovastuulla oleville rakennusosille ja järjestelmille suoritetaan tarkastus pistokoeluontoisesti siten, että niiden kunnosta ja korjaustarpeista saadaan riittävän tarkka yleiskuva.

Tarkastuksissa huomioidaan rakenne- ja LVIS-tekniikka.

Raportointi

Tuloksista luovutetaan kirjallinen raportti. Raportin kuntoarvio-osassa tarkastellaan kohteen nykytilannetta, kuntoa ja käyttöä. Raportissa esitetään ja ehdotetaan kunnossapitotoimenpiteitä ja käydään läpi uusimistarpeet sisältäen rakennus-, LVI- ja sähkötekniikan osa-alueet.

Kuntoarviossa huomioidaan myös mahdollinen jatkotutkimustarve ja esitetään suositeltavat toimenpiteet ja niiden kustannusarviot.

Raportin PTS-osassa esitetään ehdotus kiinteistön kunnossapitosuunnitelmaksi, esitetään muutos- ja parannustöiden karkeat kustannusarviot ja niiden ajoitus.

Toimenpide-ehdotukset laaditaan 10 vuoden jaksolle, pääpainon ollessa lähimmän viiden vuoden aikana odotettavissa olevissa töissä.

Raportti luovutetaan tilaajalle PDF-muodossa (ja Excel).

Lisätöiden kustannukset

TUNTIHINNAT  
Lisätöiden kustannukset € (alv0%)
Lisätöiden tuntihinta €/h  78,00
Kilometrikorvaus henkilö-/pakettiauto €/km 0,90

Lisätarkastuksiin ja -tutkimuksiin, rakennuttajan järjestämään kokoukseen, neuvotteluihin ja vastaaviin osallistumisen veloituksessa käytetään alla olevan tarjoushintataulukon velvoitusperusteita.

Raportin esittely etäyhteydellä normaalityöajan sisäpuolella (klo 7-17) sisältyy tutkimusten hintaan. Raportin esittely suoritetaan etänä, esim. Teams ja esittelyyn varataan aikaa noin 30 minuuttia. 

Tarjousehdot

Työ laskutetaan, kun raportti on luovutettu. Mahdolliset lisätyöt laskutetaan kerran kuussa toteutuman mukaan. Maksuehto on 14 päivää netto.

Työssä noudatetaan Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja (KSE 2013) sekä Kiwa Inspectan (Inspecta Oy) yleisiä myynti- ja sopimusehtoja. Hintojen tarkastus koskee kulloinkin tarkastuksesta eteenpäin tehtäviä ja veloitettavia töitä.

Tilaaja toimittaa Kiwa Inspectan käyttöön tarvittavat lähtötiedot, suunnittelutiedot, korjausten ja muutostöiden tiedot, aikaisemmin suoritettujen arvioiden ja tutkimusten raportit ja (vai tai) piirustukset (myös mahdolliset sähköisessä olevat piirustukset). Käyttäjäkyselyn kopioinnin, jakamisen, keräämisen sekä kuntoarvioon liittyvän tiedottamisen suorittaa tilaaja. Tilaaja tiedottaa tilan käyttäjiä tutkimusajankohdasta ja on velvollinen ilmoittamaan tutkimuksen tekijälle mahdollisista esteistä ennen tarkastuksen alkamista. Tutkimusten kenttätöiden aikana tutkijoilla tulee olla esteetön pääsy kaikkiin tiloihin, kuten mahdollisiin alapohjien ryömintätiloihin. Mahdolliset odotteluajat laskutetaan tuntityönä. Hinnat on laskettu siten, että tutkittaviin rakenteisiin päästään käsiksi normaaleilla käsityökaluilla ilman purku-, kaivu- ja nostotöitä. Vesikaton tarkastukset suoritetaan, mikäli katteen päällä ei ole lumipeitettä.

Ota yhteyttä