Märkätilojen kuntokartoitus, hinnat Uusimaa

Märkätilojen kuntoarvio tehdään rakenteita rikkomatta perusteellisin silmämääräisin ja aistihavainnoin sekä kosteusindikaattorein. Lisäksi kerätään tiedot märkätilojen vedeneristeistä ja tehdyistä vedeneristystarkastuksista.

Taloyhtiön märkätilojen kuntoarvioraportista selviää yhteenveto tiloista kuntoluokittain, korjaustarve ja korjauskustannukset. Samoin esitetään huoneistokohtaisesti mm. aistinvaraiset havainnot (pintarakenteiden kunto, LVV-kalusteet/laitteet, ilmanvaihto), kopolaatat, pintakosteuskartoitus ja huoneistoa koskevat korjauskustannukset/suositukset.

Putkistosaneerauksen (linjasaneerauksen) lähestyessä arvio märkätilojen kunnosta helpottaa valintaa saneeraustapojen välillä.

Tarjoamme Uudenmaan alueella as.osakeyhtiöiden uusiin (keväällä 2021 suoritettaviin) tilauksiin tarjoushinnat:

Märkätilojen kuntokartoitus

Huoneistojen lukumäärä € (alv 0%)
Perusmaksu 0-15 kph 1600,00
Lisäkylpyhuoneet /kpl 55,00
Erillisten wc-tilojen tarkastus kpl 15,00
Keittiöiden/kodinhoitohuoneiden tarkastus /kpl 15,00

Kokonaishinta sisältää työssä käytettävien työkalujen, apuvälineiden ja mittalaitteiden kustannukset sekä matkakulut tutkimusten aikana. Märkätilojen kuntoarvio kartoitetaan 1 märkätila / asunto. Mikäli huoneisossa on useampi märkätila tai erillis-wc, veloitetaan lisämärkätilasta yllä olevan taulukon mukainen hinta.

Taulukon ulkopuolisista töistä pyydä erillinen tarjous.

Märkätilojen kuntokartoituksen sisältö

Ennakkoselvitykset

Tapahuvasta tarkastuksesta tehdään tiedote isännöitsijälle ja sen jakamisen suorittaa tilaaja.

Tilaaja toimittaa tarvittavat lähtötiedot. Näitä ovat mm. alkuperäissuunnitelmat, tiedot kiinteistössä tehdyistä korjauksista sekä mahdolliset märkätilojen valvonta- ja muutostyöasiakirjat.

Katselmus kiinteistöllä

Tiloihin tehdään aistinvarainen yleistarkastus, jossa kiinnitetään huomiota erityisesti pintarakenteiden kuntoon (mm. silikoni- ja laattasaumat). Tiloihin tehdään pintakosteuskartoitus ja laatoitettuihin tiloihin kopolaattakartoitukset. Lisäksi lattiakaivot tarkastetaan silmämääräisesti.

Vedeneristeiden olemassaolo pyritään selvittämään lattiakaivoja ja läpivientejä tarkastelemalla. Tiloista tarkastellaan silmämääräisesti LVV-laitteiden ja kalusteiden kunto, tyyppi ja liittymät. Tarkastuksessa ei avata rakenteita tai LVV-laitteiden peiteheloja.

Raportti

Kuntokartoituksesta laaditaan kirjallinen raportti, jossa esitetään tilakohtaiset havainnot (ns. huonekortit), mittaukset ja kartoituksen tulokset. Raportointiin sisältyy myös yhteenvetotaulukon laadinta, josta käy ilmi märkätilojen tuleva korjaustarve.

Erityistapaukissa arvioidaan lisäselvitysten tarve ja ehdotukset jatkotutkimuksista.

Raportti luovutetaan tilaajalle PDF-muodossa, sekä tarvittaessa kaikki tarkastuksen aikana otetut valokuvat muistitikulla.

 

Lisätöiden kustannukset

TUNTIHINNAT  
Lisätöiden kustannukset € (alv0%)
Lisätöiden tuntihinta €/h  78,00
Kilometrikorvaus henkilö-/pakettiauto €/km 0,90

Lisätarkastuksiin ja -tutkimuksiin, rakennuttajan järjestämään kokoukseen, neuvotteluihin ja vastaaviin osallistumisen veloituksessa käytetään alla olevan tarjoushintataulukon velvoitusperusteita.

Raportin esittely etäyhteydellä normaalityöajan sisäpuolella (klo 7-17) sisältyy tutkimusten hintaan. Raportin esittely suoritetaan etänä, esim. Teams ja esittelyyn varataan aikaa noin 30 minuuttia. 

Tarjousehdot

Työ laskutetaan, kun raportti on luovutettu. Mahdolliset lisätyöt laskutetaan kerran kuussa toteutuman mukaan. Maksuehto on 14 päivää netto.

Työssä noudatetaan Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja (KSE 2013) sekä Kiwa Inspectan (Inspecta Oy) yleisiä myynti- ja sopimusehtoja. Hintojen tarkastus koskee kulloinkin tarkastuksesta eteenpäin tehtäviä ja veloitettavia töitä.

Tilaaja toimittaa Kiwa Inspectan käyttöön tarvittavat lähtötiedot, suunnittelutiedot, korjausten ja muutostöiden tiedot, aikaisemmin suoritettujen arvioiden ja tutkimusten raportit ja (vai tai) piirustukset (myös mahdolliset sähköisessä olevat piirustukset). Käyttäjäkyselyn kopioinnin, jakamisen, keräämisen sekä kuntoarvioon liittyvän tiedottamisen suorittaa tilaaja. Tilaaja tiedottaa tilan käyttäjiä tutkimusajankohdasta ja on velvollinen ilmoittamaan tutkimuksen tekijälle mahdollisista esteistä ennen tarkastuksen alkamista. Tutkimusten kenttätöiden aikana tutkijoilla tulee olla esteetön pääsy kaikkiin tiloihin, kuten mahdollisiin alapohjien ryömintätiloihin. Mahdolliset odotteluajat laskutetaan tuntityönä. Hinnat on laskettu siten, että tutkittaviin rakenteisiin päästään käsiksi normaaleilla käsityökaluilla ilman purku-, kaivu- ja nostotöitä. Vesikaton tarkastukset suoritetaan, mikäli katteen päällä ei ole lumipeitettä.

Ota yhteyttä

Muut kuntotutkimuspalvelumme ja hinnat Uusimaa