Putkistojen kuntotutkimus, hinnat Uusimaa

Putkiston kuntotutkimus selvittää putkistojen kunnon ja jäljellä olevan käyttöiän. Putkiston kuntotutkimuksen avulla voidaan ennakoida tulevat korjaukset sekä välttää yllättävät vuodot, putkirikot ja turhat käyttökatkokset. Se antaa myös tarpeellista tietoa mahdollista linjasaneerausta silmällä pitäen. Perinteisten linjasaneerausten korjausmenetelmien lisäksi selvitämme putkiston tutkimuksissamme vaihtoehtoisten korjausmenetelmien käyttömahdollisuudet.

Yleisimmät tutkimusmenetelmämme ovat digitaalinen röntgenkuvaus ja putkien sisäpuolinen videokuvaus. Niillä pyritään selvittämään sekä putkistojen rakenteellinen että toiminnallinen kunto. Vaurioselvityksissä voimme käyttää näytepaloja tai nesteanalyysiä. Käyttämämme tutkimusvälineet ja -laitteet edustavat alan viimeisintä teknologiaa ja välineistö on käytettävissä koko maassa.

Kiwa Inspectan putkiston kuntotutkimuksen toteuttavat kokeneet asiantuntijat, jotka selvittävät puolueettomasti putkijärjestelmien kunnon, korjaustoimenpiteet, uusimisajankohdat ja korjauskustannukset sekä vuotoriskit. Kuntotutkimusta johtavat FISE-pätevöityneet vesi-, viemäri- ja lämmityslaitteistojen kuntotutkijat. Asiantuntijoillamme on usean vuoden kokemus putkiston kuntotutkimuksista.

Tarjoamme Uudenmaan alueella as.osakeyhtiöiden uusiin (keväällä 2021 suoritettaviin) tilauksiin tarjoushinnat:

Putkistojen kuntotutkimukset

Porrashuoneiden lukumäärä RTG-kuvien lukumäärä € (alv.0%)
1 12 2150,00
2 16 2400,00
3 20 2750,00
4 24 3000,00

Kokonaishinta sisältää työssä käytettävien työkalujen, apuvälineiden ja mittalaitteiden kustannukset sekä matkakulut tutkimusten aikana. Hinnat on laskettu siten, että putkiin, kanaviin, laitteisiin ja rakennusosiin päästään käsiksi normaaleilla käsityökaluilla ilman purku-, kaivuu- ja nostotöitä.

Taulukon ulkopuolisista pyydä erillinen hinnoittelu.

RTG-kuvat kohdistetaan viemäri- käyttövesi ja lämmitysjärjestelmille. Putkistojen kuntotutkimuksen yhteydessä kuvataan tontti-, pohja- ja pystyviemärit otantana (min. 50%).

Putkistojen kuntotutkimuksen sisältö

Ennakkoselvitykset

Tutkimuksen lähtötiedoiksi tarvitaan isännöitsijäntodistus, LVV-piirustukset kerroksista sekä LVV-asemapiirustukset.

Kokonaishintaan sisältyy tiedotteiden laadinta. Tiedote toimitetaan isännöitsijälle hyvissä ajoin ennen kuntotutkimusten kenttätöiden suoritusta.

Katselmus kiinteistöllä

Tutkimukset suoritetaan soveltuvin osin SuLVI:n LVV-kuntotutkimusopas 2013 mukaisesti.

Putkistojen sisäpuoliset syöpymät selvitetään röntgenkuvauksella. Putkistojen kuvaus röntgenlaitteella on menetelmä, jolla selvitetään putkistojen sisäpuoliset syöpymät sekä vuotoriskit yhtiössä ilman asbestipurkuja, erityistöitä, asennustöitä ja käyttökatkoja. Kuvien pohjalta selvitetään putkien kunto ja mahdolliset uusimistarpeet.

Viemäreille suoritetaan sisäpuolinen TV-kuvaus. Sisäpuolisella TV-kuvauksella selvitetään viemäreiden toiminnallista kuntoa. Kuvausten tulosten pohjalta arvioidaan tulevaisuuden tukoksia ja tulvia aiheuttavia tekijöitä, kuten painaumia, kerrostumia ja kertymiä tai rakenteellisia vaurioita.

Raportti

Raportti luovutetaan PDF-tiedostona. Raportissa on esitetty tutkimuksen tulokset järjestelmittäin. Tutkimuksen tulosten perusteella raporttiin laaditaan PTS-suunnitelma, josta käy ilmi LVV-järjestelmille suositeltavien toimenpiteiden korjausajankodat kustannusarvioineen seuraavan 10 vuoden ajanjaksolle. Raportin liitteenä tilaajalle toimitetaan pöytäkirjat RTG- ja viemärikuvauksista, sekä tutkimuspaikkapiirros.

 

Lisätöiden kustannukset

TUNTIHINNAT  
Lisätöiden kustannukset € (alv0%)
Lisätöiden tuntihinta €/h  78,00
Kilometrikorvaus henkilö-/pakettiauto €/km 0,90

Lisätarkastuksiin ja -tutkimuksiin, rakennuttajan järjestämään kokoukseen, neuvotteluihin ja vastaaviin osallistumisen veloituksessa käytetään alla olevan tarjoushintataulukon velvoitusperusteita.

Raportin esittely etäyhteydellä normaalityöajan sisäpuolella (klo 7-17) sisältyy tutkimusten hintaan. Raportin esittely suoritetaan etänä, esim. Teams ja esittelyyn varataan aikaa noin 30 minuuttia. 

Tarjousehdot

Työ laskutetaan, kun raportti on luovutettu. Mahdolliset lisätyöt laskutetaan kerran kuussa toteutuman mukaan. Maksuehto on 14 päivää netto.

Työssä noudatetaan Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja (KSE 2013) sekä Kiwa Inspectan (Inspecta Oy) yleisiä myynti- ja sopimusehtoja. Hintojen tarkastus koskee kulloinkin tarkastuksesta eteenpäin tehtäviä ja veloitettavia töitä.

Tilaaja toimittaa Kiwa Inspectan käyttöön tarvittavat lähtötiedot, suunnittelutiedot, korjausten ja muutostöiden tiedot, aikaisemmin suoritettujen arvioiden ja tutkimusten raportit ja (vai tai) piirustukset (myös mahdolliset sähköisessä olevat piirustukset). Käyttäjäkyselyn kopioinnin, jakamisen, keräämisen sekä kuntoarvioon liittyvän tiedottamisen suorittaa tilaaja. Tilaaja tiedottaa tilan käyttäjiä tutkimusajankohdasta ja on velvollinen ilmoittamaan tutkimuksen tekijälle mahdollisista esteistä ennen tarkastuksen alkamista. Tutkimusten kenttätöiden aikana tutkijoilla tulee olla esteetön pääsy kaikkiin tiloihin, kuten mahdollisiin alapohjien ryömintätiloihin. Mahdolliset odotteluajat laskutetaan tuntityönä. Hinnat on laskettu siten, että tutkittaviin rakenteisiin päästään käsiksi normaaleilla käsityökaluilla ilman purku-, kaivu- ja nostotöitä. Vesikaton tarkastukset suoritetaan, mikäli katteen päällä ei ole lumipeitettä.

Ota yhteyttä