Inspecta Sertifiointi Oy järjestää Nordtest-järjestelmän mukaisia SFS-EN ISO 9712 -standardin vaatimukset täyttäviä tutkintoja sekä myöntää tutkinnon suorittaneille standardin vaatimukset täyttävän sertifioinnin.

NDT-sertifiointitoimintamme on hyväksytty myös kansainvälisen ICNDT:n MRA-sopimuksen piiriin. Tutkinto- ja sertifiointivalikoimamme käsittää useimmat NDT-menetelmät ja teollisuusalat. MRA for Personnel Certification in NDT, Certificate of Registration Inspecta Sertifiointi Oy

Suomen NDT-lautakunta eli NDT-board Finland (NDTBF) perustettiin 20.1.2006 standardin EN 4179 mukaisesti ilmailuteollisuuden NDT-tarkastajien koulutuksen ja pätevöintien seurantaryhmäksi. Se on valtuuttanut Kiwa Inspectan pätevöittämään NDT-tarkastajia EN 4179 mukaan.

Monipuolinen jaottelu mahdollistaa pätevöitymisen alueittain, rajoitettuna jopa juuri kulloinkin tarvittavaan työhön.
Luettelo hyväksytytyistä NDT-kouluttajista