• Elintarvike- ja rehulisäaineiden tuottaja

FAMI-QS-sertifikaatilla elintarvike- ja rehulisäaineiden tuottaja osoittaa toimivansa säännöstenmukaisesti raaka-aineiden ja niiden seosten laadun ja turvallisuuden takaamiseksi. Rehuhygienian sertifiointi FAMI-QS-standardin mukaisesti tähtää vaarallisten ainesosien ja niihin liittyvien seosten riskin minimoimiseen rehu- ja elintarvikeketjuun pääsemisessä. FAMI-QS on ainoa kansainvälinen standardi, joka on erityisesti tarkoitettu erikoisrehuaineseoksiin ja näiden keskinäisiin seoksiin. Sertifioituja yrityksiä on jo yli 47 maassa.

FAMI-QS johtamisjärjestelmä täyttää kriteerit eläinten rehuhygieniasäätelystä ja HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) eli vaarojen arvioinnista ja kriittisistä hallintapisteistä. FAMI-QS-standardin vaatimukset liittyvät koko elintarvikeketjuun: ostosta ja tuotannosta kuljetukseen, varastointiin ja myyntiin. 

Kiwa Inspectan myöntämä rehuhygienian FAMI-QS-sertifikaatti osoittaa, että toimija toteuttaa rehuhygienia-asetuksen (183/2005 / EY) tavoitteet ja osoittaa, että muut rehujen turvallisuutta koskevat sääntelyvaatimukset täyttyvät. Euroopan komissio tunnustaa siis sertifioinnin ja on siten unionin sisällä paras tapa osoittaa, että organisaatio täyttää rehun turvallisuutta koskevat oikeudelliset vaatimukset. Tieto sertifikaatinhaltijoista on julkista, joten rehunostajat voivat olla suoraan yhteydessä FAMI-QS-sertifioituihin yrityksiin.

FAMI-QS-auditoinnin voi sisällyttää muihin akkreditoituihin järjestelmäarviointeihin kuten ISO 9001 ja ISO 14001.

Lisätietoja FAMI-QS-sertifikaatista ja hakemus osoitteessa: http://fami-qs.org/

Kiwa Inspecta tarjoaa FAMI-QS-sertifiointia eli auditointipalvelua suomenkielellä. Sertifikaatin myöntää DQS.