Miten saan lääkinnällisen laitteeni sertifioitua?

CE-merkinnän edellyttämä menettelyn sisältö voi vaihdella lääkinnällisen laitteen riskiluokan mukaan, asetuksen (EU) 2017/745 artiklan 52 mukaisesti. 

Luokan I lääkinnällisten laitteiden, pois lukien mittatilauksena tehdyt laitteet tai tutkimuslaitteet, valmistajat voivat vakuuttaa tuotteidensa olevan lääkinnällisten laitteiden asetuksen mukaisia julkaisemalla EU-kohtaisen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen (artikla 19, lääkinnällisistä laitteista annettu asetus) ja edetä itsenäisesti CE-merkintään.

Ilmoitetun laitoksen osallistuminen prosessiin vaaditaan aina kaikkien luokan I steriilien laitteiden (Is), mittaustoiminnolla varustettujen laitteiden (Im) ja uudelleenkäytettävien kirurginististen laitteiden (Ir) sekä IIa, IIb ja III -laitteiden (mukaan lukien mittatilaustyönä valmistetut implantoitavat laitteet) kohdalla. Ne toiminnot, jotka Kiwa voi vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa suorittaa on määritelty ja kuvattu asianmukaisissa säännöissä.

Ennen kuin laite voidaan saattaa markkinoille, laitteen valmistajan tulee valita noudatettava vaatimuksenmukaisuuden arviointimenettely ja lähettää Kiwalle esihakemus. Kiwa arvioi pyynnön toteutettavuuden ennen kuin tekee tarjouksen. Kun tarjous on hyväksytty, se edustaa vaatimustenmukaisuuden arvioinnin virallista hakemusta.

Prosessi koostuu yleensä seuraavista vaiheista:

Prosessi