Rakennuksen vastuullista purkamista tukevat palvelut

rakentaminen_vastuullisuus_purkaminen

Purkuhanke on vaativa kokonaisuus, jossa tarvitaan rakentamisen, työturvallisuuden, rakennusmateriaalien mahdollisten haitta-aineiden, jätehuollon sekä niihin liittyvän lainsäädännön tuntemusta. Ennen purku-hanketta on varmistettava työturvallisuus ja hankittava siihen liittyvät lähtötiedot asiantuntevasta purkamisen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä hankkeen valvonnasta. Purettavista rakennuksista vapautuu valtava määrä materiaaleja, jotka voidaan käyttää uudelleen tai kierrättää.