Rakentamisen suunnitteluvaiheen palvelut

rakentaminen_vastuullisuus_suunnitteluvaihe

Vastuullisuus on huolellista suunnittelua. Suunnitteluvaiheessa on mahdollisuus tehdä ratkaisuja kestävämpään suuntaan ja vaikuttaa rakennushankkeen vastuulliseen toteuttamiseen. Suunnittelun johtaminen on tärkeässä asemassa rakennushankkeen onnistumisen varmistamiseksi.

Huolellinen maankäytön suunnittelu antaa mahdollisuuden hyville ja toimiville asuinympäristöille sekä edistää kestävää kehitystä. Rakentamisen materiaalit tulee valita niin, että rakennus kestää sille tarkoitetun ajan materiaalien kierrätettävyys huomioiden. Eri rakennusmateriaaleilla on erilainen huoltotarve ja eri materiaalit vaikuttavat eri tavoin muun muassa rakennuksen lämmöneristyskykyyn, pitkäaikaiskestävyyteen ja käytön aikaiseen energiankulutukseen.