P2X

Uusiutuva energia kehittyy voimakkaasti moniin suuntiin. Sekä tuuli- että aurinkovoima kasvavat merkittävästi, mutta pelkkä sähköntuotanto ei kuitenkaan riitä tulevaisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Sitä varten meidän on muutettava myös liikennesektoria, jossa (bio)diesel on edelleen suosituin polttoaine. Sähköajoneuvot ovat ratkaisu lyhyen matkan kuljetuksiin, mutta pitkän matkan raskaisiin kuljetuksiin, ilmailuun ja merenkulkuun on löydettävä muita ratkaisuja.

Liikenteen ohella on tuettava niiden teollisuudenalojen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä, joissa sähkön käyttö ei ole vaihtoehto. Useita ratkaisuja tutkitaan parhaillaan, muun muassa vetyä, sähköistä metaania, sähköistä metanolia ja sähköistä ammoniakkia.

Power-to-X

P2X (Power-to-X) tarkoittaa sähkön muuntamista joksikin polttoaineeksi. Prosessi on yhdistelmä elektrolyysiä (H2), hiilidioksidin talteenottoa (CO2) ja tarvittavan polttoaineen synteesiä. Synteesiprosessi tapahtuu prosessista riippuen suhteellisen alhaisissa lämpötiloissa (200C-300C) ja kohtalaisessa paineessa (10-40BAR). Tämä tarkoittaa, että kaikki laitoksen osat ovat painelaitedirektiivin alaisia. Synteesiprosessin jälkeen tuotettua sähköistä polttoainetta voidaan käyttää, varastoida ja kuljettaa. Tämä voi kuitenkin vaatia erityistoimenpiteitä.

Ratkaisut ja niiden haasteet

Kaikilla ratkaisuilla on omat haasteensa. Esimerkiksi vetyä on kuljetettava paineessa ja/tai alhaisissa lämpötiloissa, ja se on erittäin haihtuva molekyyli. Tämä edellyttää erikoismateriaaleja, mikä voi aiheuttaa suuria kustannuksia suurille jakeluverkostoille joko putkien tai siirrettävien painesäiliöiden avulla.

Sähköisen metaanin (CH4) ja sähköisen metanolin (CH3OH) tuottaminen vaatii paljon sähköä, lämpöä, H2:ta ja CO2:ta. Molemmat ovat hyvä ratkaisu, mutta metanoli on nesteenä helpompi kuljettaa ja varastoida kuin kaasumainen polttoaine. Sama pätee myös sähköiseen ammoniakkiin (NH3), mutta tässä tapauksessa on otettava huomioon myös myrkyllisyys (syövyttävä paineistettu/jäähdytetty kaasu). Tämän vuoksi ammoniakin varastointi suurina määrinä on moninkertaisesti monimutkaisempaa ja vaarallisempaa.

Metanolin varastointi suurina määrinä edellyttää erityisiä varastointiratkaisuja. Tavallisesti se varastoidaan suurissa litteäpohjaisissa säiliöissä, joissa on sisäpuolinen kelluva katto ja kupolikatto. Ammoniakin varastointi edellyttää paljon vahvempaa eristystä (varastointilämpötila -33 °C), ja siksi se varastoidaan kaksoisvaippasäiliöön, jossa sekundäärinen suojarakenne on joko terästä tai betonia.

tanks-storage-inspection.jpg

Miten Kiwa voi auttaa?

Kuten nyt näyttää, e-Metaanista ja e-Metanolista tulee uusiutuvasta energiasta vetyyn ja sähköiseen polttoaineeseen perustuvia ratkaisuja, joita käytetään vaikeasti pysyvissä ja pitkän matkan kuljetuksissa. Meillä on pitkä kokemus petrokemianteollisuudesta, muun muassa suunnittelun tarkastamisesta ja hyväksymisestä, alkutarkastuksesta, rakennusmateriaalien rikkomattomasta testauksesta ja määräaikaisarvioinneista. Meillä on kokemusta koko prosessista energian tuotannosta polttoaineen tuotantoon, varastointiin ja ajoneuvojen tankkaukseen.

Autamme sinua muuttamaan uusiutuva energiasi tulevaisuuden sähköpolttoaineiksi!

P2X-alan maailmanlaajuiset palvelut