Ydinvoima

Luotettavan ydinvoimaympäristön avain on mahdollisimman vähän riskejä sisältävissä prosesseissa ja laitteistoissa. Autamme sinua, jotta voit minimoida riskit suunnitteluvaiheesta ydinvoimalaitteistosi rakentamiseen ja käyttöön asti. Teemme sen esimerkiksi käyttämällä hankkeestasi räätälöityjä riskianalyysejä (HAZOP, LOPA, SIL, FTA, FMEA, SWIFT, QRA jne.). Näin saat selkeän kuvan ydinlaitteistosi tarkasta kunnosta ja tiedät, milloin laitteistot on korjattava tai vaihdettava. Samalla tarkistat, täyttävätkö ne lakisääteiset vaatimukset ja kansainväliset standardit, kuten SME ja RCC-M.

Prosessilaitteiden tarkastukset

Teemme prosessilaitteiden tarkastuksia ydinvoimamarkkinoille varmistaaksemme paineistettujen laitteiden ja putkistojen turvallisuuden. Tarkastuksemme perustuvat lakisääteisiin vaatimuksiin (sekä kansallisiin että kansainvälisiin), toimittamiisi prosessitietoihin, rikkomattomaan testaukseen (NDT) ja kokemukseemme. Arvioinneissa otetaan huomioon:

 • Kriittiset turvallisuustekijät
 • tarkastettavat laitteet
 • optimaaliset tarkastusvälit
 • Tekniikan ja materiaalin tarkastus

Nykyteknologian ansiosta ydinvoimalaitteiden testaamiseen, tarkastamiseen ja sertifiointiin on kehitetty uusia kehittyneitä menetelmiä. Asiantuntijamme tuntevat tekniikan ja materiaalitarkastusten uusimman kehityksen. Suoritamme palveluja, joihin kuuluvat lennokkitarkastukset, vuototarkastukset, elinkaarianalyysit sekä prosessi- ja automaatioturvallisuus.

Materiaalitarkastuksissa hyödynnämme ainetta rikkovaa testausta (DT), vauriotarkastuksia ja elinkaarianalyysejä. Edistyksen kumppanina autamme sinua parantamaan liiketoimintaasi. Kartoitamme yhdessä parhaan mahdollisen polun. Kaikki tämä turvallisuuden, laadun ja terveyden varmistamiseksi sekä sinun ja yrityksesi huoltoseisokkiaikojen minimoimiseksi.

Riskianalyysit

Valikoimassamme on suuri määrä riskianalyysejä. Kvantitatiivisista riskianalyyseistä prosessiturvallisuusanalyyseihin: me tiedämme, mikä tyyppi sopii sinulle parhaiten. Alla olevasta luettelosta löydät lyhyen yleiskatsauksen suorittamistamme analyyseistä.

 • HAZOP (HAZOP-vaara- ja OPerability-tutkimus)
 • SWIFT (strukturoitu mitä jos -tekniikka).
 • Strukturoitu aivoriihi, jossa määritetään erilaisia riskejä (yksinkertaisen) prosessin (asennuksen) sisällä tai sen ulkopuolella tarkistuslistojen perusteella, joihin tiimi esittää What If -kysymyksiä ennen riskianalyysin suorittamista (nopeampi versio FMEA:sta)
 • FTA (vikapuuanalyysi)
 • Vikapuuanalyysillä voidaan käsitellä erittäin monimutkaisia (useita) vikoja.
 • FMEA (vikatilojen ja vaikutusten analyysi).
 • Sovelletaan ensisijaisesti monimutkaisten järjestelmien kehittämiseen: (tuote)suunnittelu tai prosessisuunnittelu.
 • LOPA (Layers Of Protection Analysis, IEC 61511:n liitteen F mukainen suojaustasojen analyysi).
 • SIL (Safety Integrity Level, IEC 61508:n mukainen turvallisuustaso).
 • Bowtie (Bow Tie -analyysit)

Suuret investointihankkeet

Meillä on kapasiteettia tukea suuria projekteja ja hankkeita, kuten saneerauksia, muutoksia ja uudisrakennushankkeita. Meillä on laaja kansainvälinen tarkastajien ja operaattoreiden joukko, joka kattaa koko Pohjois-Euroopan alueen. Tämän ansiosta pystymme tarjoamaan alueen suurille investointihankkeille kattavasti tarkastuspalveluita, mukaan lukien toimittajien tarkastukset, QA/QC, painelaitteiden tarkastukset, hitsaajien sertifiointi, materiaalitestaukset ja NDT.

Palvelumme ydinvoima-alalla