Sellu ja paperi

Sellun ja paperin valmistukseen liittyy vakavia ja monimutkaisia riskejä, joita on hallittava. Riskejä ovat esimerkiksi tulipalojen, vuotojen, räjähdysten tai laitteiden toimintahäiriöiden mahdollisuus. Nämä ovat asioita, joita sellun ja paperin valmistajana haluat välttää. Kiwan asiantuntijat voivat auttaa valmistajia vähentämään näitä riskejä käyttämällä asianmukaisia riskinhallintastrategioita. Voimme tarkastaa sellu- ja paperiprosessin jokaisen osan ja tarkastaa, täyttääkö se asetetut ja tarvittavat vaatimukset. Kokemuksemme ja ammattitaitomme ansiosta tiedämme, mitä tarkalleen ottaen on tarkistettava ja mikä on oikea menetelmä, jotta voimme maksimoida turvallisuuden ja minimoida riskit.

Prosessilaitteiden tarkastukset

Prosessilaitteiden tarkastukset ovat tärkeitä, jotta voidaan varmistaa paineistettujen laitteiden, kuten soodakattilan, turvallisuus. Kiwa voi suorittaa nämä tarkastukset puolestasi. Arviointimme perustuvat kansallisiin ja kansainvälisiin lakisääteisiin vaatimuksiin, yrityskohtaisiin prosessitietoihin, ainetta rikkomattomaan testaukseen (NDT) ja kokemukseemme. Tarkastuksiin sisältyy:

  • Kriittiset turvallisuustekijät
  • Tarkastettavat laitteet
  • Optimaaliset tarkastusvälit

Kun kaikki olennaiset tiedot kerätään tarkastuksen aikana, tietoja voidaan käyttää laitteiden elinkaaren hallintaan ja tarvittavien menettelyjen määrittelyyn laitteiden elinkaaren aikana.

Depositphotos_166002856_XL.jpg

Riskiperusteiset tarkastukset (RBI)

Riskiperusteinen tarkastus (RBI) on menetelmä, jossa tunnistetaan, arvioidaan ja luokitellaan teollisuuslaitteista tai rakenteiden heikkenemisestä johtuvat riskit. Tämä tehdään analysoimalla kuhunkin omaisuuserään liittyvän vikaantumisen todennäköisyys ja seuraukset. Näiden tietojen perusteella laaditaan räätälöity tarkastusmenettely.

Tekniikan ja materiaalin tarkastus

Nykyaikainen teknologia on ratkaisevan tärkeää uusien menetelmien kehittämiseksi, oli kyseessä sitten laitteiden testausta, tarkastusta tai sertifiointia. Näiden uusien tekniikoiden avulla voimme palvella sinua entistä paremmin. Yksi parhaista esimerkeistämme on kattilatarkastuspalvelumme, jossa vaurioista muodostetaan 3D-kartta. Kartan avulla voit määrittää, mikä on korjattava välittömästi ja mikä voidaan siirtää seuraavaan vuosihuoltoon. Tämä lisää turvallisuutta, parantaa laitteiden käytettävyyttä ja ennen kaikkea alentaa huoltokustannuksia.

Suuret investointihankkeet

Etsitkö tukea suurille hankkeille, kuten kunnossapito- ja muutostöille sekä uusille rakennushankkeille? Autamme sinua myös suurissa projekteissa. Meillä on laaja kansainvälinen joukko kokeneita tarkastajia ja operaattoreita, jotka kattavat koko Pohjois-Euroopan alueen. Tämä tarkoittaa, että pystymme tarjoamaan kattavat tarkastuspalvelut suurille investointihankkeille. Mukaan lukien:

  • toimitusketjun hallinnan,
  • QA/QC,
  • painelaitteiden tarkastukset,
  • hitsaajien sertifiointi,
  • materiaalien testaus ja NDT.