Metinātāju atestācijas kontrolparaugu, kā arī metināšanas procedūru atestācijas paraugu testēšanas kompleksi

Tā kā viens no kvalitatīva metināta savienojuma iegūšanas posmiem ir atbilstoša līmeņa speciālists, kas šajā gadījumā būtu metinātājs, ir nepieciešama speciālista kvalifikācijas pārbaude atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām (piemēram, saskaņā ar LVS EN ISO 9606-1: 2018). Atkarībā no normatīvajā dokumentācijā izvirzītajām prasībām, metinātam kontrolparaugam var tikt piemēroti dažādi kontroles veidi. Pielietojamos kontroles veidus primāri nosaka kontrolparauga veids, sieniņas biezums un metināšanas process.

Lai pierādītu metināto savienojumu kvalitāti, ir nepieciešams izstrādāt metināšanas procedūru atestāciju (WPQR), kas sevī ietver gan paraugu nesagraujošo, gan sagraujošo testēšanu atbilstoši standarta LVS EN ISO 15614-1: 2017 prasībām. Mūsu speciālisti ir gatavi sniegt konsultācijas, lai palīdzētu izvēlēties izdevīgākos kontrolparaugu izmērus un ļautu Jums iegūt maksimāli iespējamo pielaižu diapazonu WPS izstrādei.

Nesagraujošā testēšana (NDT)

Sagraujošā testēšana (DT)