Nestandarta izstrādājumu kvalitātes novērtēšana

Atbilstoši klientu vēlmēm un vajadzībām, veicam dažāda veida nestandarta konstrukciju, mezglu, savienojumu un stiprinājumu mehānisko īpašību pārbaudi.

Nesagraujošā testēšana (NDT)

Sagraujošā testēšana (DT)