• De uitbraak van corona COVID-19 heeft wereldwijd grote gevolgen voor de manier waarop mensen werken, recreëren en hun sociale leven inrichten. Na de gehele of gedeeltelijke lockdowns van voorjaar 2020 pakken organisaties de draad weer op. Kiwa’s keurmerk voor COVID-19 preventiemaatregelen helpt daarbij.
  Lees meer
 • Elke organisatie heeft invloed op het milieu en haar milieuprestaties. ISO 14001 is de internationale norm met eisen voor inrichting van een milieumanagementsysteem.  Daarbij wordt uitgegaan van de mogelijkheden van een organisatie om invloed...
  Lees meer
 • ISO 27001 certificatie helpt u informatiebeveiliging gestructureerd aan te pakken. Kiwa's experts hebben alles in huis om uw organisatie voor te bereiden op ISO 27001 certificering. We hebben veel ervaring met ISO 27001 certificatie, van stappenplan tot information security management systeem (ISMS).
  Lees meer
 • Met het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming laat u zien zich nog meer in te zetten voor dierenwelzijn. Kiwa VERIN certificeert veehouders, verwerkende bedrijven en de Retail.
  Lees meer
 • BRC Global Standard for Food Safety-certificering met Kiwa: verbeter uw voedselveiligheid, voldoe aan de vraag van uw klanten en laat iedereen zien waar u voor staat.
  Lees meer
 • ISO 9001 is dé internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Met een ISO 9001-certificaat toont u klanten en prospects dat uw processen voldoen aan internationale normen en dat u veel waarde hecht aan continue verbetering. Kiwa heeft ruime ervaring met ISO 9001 certificering.
  Lees meer
 • Het onder certificaat verwerken van wapeningsstaal en vlechtwerk, levert voordeel op inzake de WKB, de kwaliteitsborger kan volstaan met vereenvoudigd toezicht op de uitvoering.
  Lees meer
 • Vanaf 15 december 2020 is het mogelijk om certificering aan te vragen voor het NEN keurmerk, gebaseerd op NEN-spec 1-2, voor openbaar te gebruiken mondkapjes. Door zichtbaar te voldoen aan de eisen van deze nieuwe norm kunnen producenten, importeurs en grootzakelijke inkopers onderscheidende kwaliteit bieden.
  Lees meer
 • De brandkranen zijn bedoeld voor drinkwaterinstallaties met een werkdruk van ten hoogste 1000 kPa en een watertemperatuur van ten hoogste 25°C.
  Lees meer
 • De kwaliteitsnorm ISO 17660-1 beschrijft alle werkzaamheden op het gebied van lassen aan betonstaal. Deze norm is er voor lasbedrijven die willen laten zien dat ze kwaliteit serieus nemen en de hiervoor geldende eisen in de organisatie geborgd hebben. Kiwa beschikt over alle experti-se en bouwervaring om u op gedegen wijze te ondersteunen bij het behalen van de ISO 17660-certificering.
  Lees meer
 • Op de weg van een lineaire naar een circulaire economie is circulair textiel onmisbaar. De textielsector is een grootvervuiler met een breed toepassingsgebied. Het toepassen van circulaire principes op textiel is dan ook noodzakelijk. Met deze regeling kunnen de bedrijfsprocessen en producten worden beoordeeld waardoor het product met vertrouwen in de markt kan worden gezet.
  Lees meer
 • Verbeter de planning van de aansluiting nutsvoorzieningen en maak direct gebruik daarvan door plaatsing van een prefab meterkast in de ruwbouwfase.
  Lees meer
 • Organisaties krijgen steeds vaker te maken met ramsomware, hacks en andere vormen van cybercriminaliteit. Een veelgebruikt middel om kwetsbaarheden op te sporen is de penetratietest (of pentest), waarbij specialisten net als hackers proberen binnen te dringen in systemen of apps.
  Lees meer
 • Als lijnrijder bent u dagelijks op pad met bloemen en planten. Aan uw bedrijf worden steeds meer specifieke eisen gesteld zoals transport en wijze van aflevering. Met een Flori mark GTP Lijnrijders certificaat kunt u aantonen aan deze eisen te voldoen.
  Lees meer
 • De Regeling Politiekeurmerk Veilig Wonen is bedoeld voor bedrijven die beveiligingswerkzaamheden uitvoeren in de bestaande bouw. Kiwa NCP kan uw bedrijf certificeren volgens het PKVW!
  Lees meer
 • De internationale standaard ISO 21469:2006 bevat hygiëne-eisen voor smeermiddelen die gebruikt worden in machines die worden ingezet in de voedings- en genotsmiddelenindustrie en de farmaceutische en cosmetische industrie en daarbij incidenteel in contact kunnen komen met producten en verpakkingen.
  Lees meer
 • Studiecentrum Kiwa FSS (R2B en NCP) biedt de Training Bouwplanadviseur Politiekeurmerk Veilig Wonen aan. Met het behaalde diploma kunnen adviseurs conform het PKVW adviezen geven op het niveau van zowel nieuwbouw als bestaande bouw, zodanig dat dit kan leiden tot een PKVW-certificaat.
  Lees meer
 • Het doel van deze Beoordelingsrichtlijn is het garanderen van de kwaliteit van het drinkwater door specifieke additionele testen en criteria op de barriere eigenschappen van het buizensysteem voor een operationele levensduur van 50 jaar in verontreinigde grond.
  Lees meer
 • Kunststof afstandhouders verzorgen de betondekking in betonconstructies. Afstandhouders van de juiste kwaliteit zijn voldoende sterk om de belastingen voor en tijdens het storten van het beton te dragen en vervormen niet.
  Lees meer
 • De standaard ETSI EN 303 645 bevat richtlijnen voor de beveiliging van consumentenelectronica die gebruik maakt van online toepassingen zoals bijvoorbeeld services over het internet en daarom onderdeel is van het Internet of Things (IoT).
  Lees meer