RED-categorieën

Over het algemeen moet een product een vermoeden van overeenstemming vertonen met de geldende normen zoals vermeld in de richtlijn die het beste passen bij het product. We kunnen grofweg vier categorieën bepalen waaraan een product moet voldoen: