Met een Kiwa-procescertificaat kan een bedrijf of organisatie aantonen in staat te zijn de conformiteit van processen te verkrijgen en te behouden. Dit biedt al uw stakeholders de zekerheid dat een proces of dienst voldoet aan eisen zoals die zijn vastgelegd in normen of wet- en regelgeving.

Een procescertificatieschema kan initiële test- of inspectieactiviteiten omvatten en kan verder bestaan uit het beoordelen van iedereen die een bijdrage levert aan een proces, de kwaliteitsmanagementsystemen van leveranciers er deel van uitmaken en eventuele toezichtactiviteiten.

Hieronder vindt u een overzicht van onze wereldwijde diensten op het gebied van procescertificering. Wilt u hier meer over weten? Gebruik het contactformulier op deze pagina of bel ons via +31 (0)88 998 44 00.

Service overzicht