Een product (laten) testen en ervoor zorgen dat het voldoet aan relevante normen is een belangrijke stap voor fabrikanten die een product op de wereldmarkt willen brengen. Regelgeving met betrekking tot productcertificering kan van land tot land verschillen. Kiwa faciliteert een uitgebreid portfolio van goedkeurings- en testdiensten voor productcertificering. Wij zorgen ervoor dat de time-to-market van uw gecertificeerde producten zo kort mogelijk is.

CE-markering

CE-markering is weliswaar geen certificering, maar speelt toch een belangrijke rol als u uw producten binnen de EU op de markt wilt brengen. De EU heeft meer dan twintig productgroepen gedefinieerd waarvoor CE-markering geldt. De wettelijke eisen zijn beschreven in richtlijnen en verordeningen.

Kiwa is een zogeheten ‘notified body’ en geaccrediteerd om uw producten voor de Europese markt te testen en te certificeren. Met laboratoria in een groeiend aantal landen kunnen wereldwijde diensten op lokale basis aanbieden.

UKCA-markering

De nieuwe Britse productveiligheidsmarkering UKCA (UK Conformity Assessed) wordt gebruikt voor goederen die op de Britse markt worden gebracht. Het dekt de meeste goederen waarvoor voorheen de CE-markering vereist was. De UKCA-markering is op 1 januari 2021 van kracht geworden. De testlaboratoria van Kiwa kunnen UKCA-markeringsrichtlijnen geven voor gas, vaste brandstoffen en elektrische apparaten.

Wat kan Kiwa voor u doen?

Wij kunnen uw producten certificeren op de volgende gebieden:

 • Brandveiligheid en beveiliging;
 • (Drink)water;
 • Bouwmaterialen;
 • Medische apparatuur;
 • Gastoestellen;
 • Duurzame energie;
 • Draadloze apparatuur en EMC;
 • IoT-apparatuur;
 • Huishoudelijke en commerciële producten;
 • Industrieel;
 • Agrofeed & food;
 • Automotive;

Hieronder vindt u een overzicht van onze wereldwijde diensten op het gebied van systeemcertificering. Wilt u hier meer over weten? Gebruik het contactformulier op deze pagina of bel ons via +31 (0)88 998 44 00.

Services overzicht