• De Beoordelingsrichtlijn (BRL) K21019 Noodverlichting en Vluchtwegindicatie is een BRL betreffende het certificaat voor het leveren en de nazorg van noodverlichting en vluchtwegindicatie.
  Lees meer
 • Door de aardbevingen in Groningen lopen gebouwen schade op. In de Nederlandse Praktijkrichtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen (NPR 9998) staat hoe nieuwe en bestaande gebouwen aardbevingen kunnen weerstaan. Kiwa kan u helpen.
  Lees meer
 • Geokunststof-afdichtingen voor gebruik in de bouw van reservoirs, stuwdammen, kanalen, opslag- en stortplaatsen voor vaste en/of vloeibare afvalstoffen en voor gebruik als vloeistofafdichting in tunnels en ondergrondse constructies en voor de opslag van mest.
  Lees meer
 • Geokunststofafdichting voor verschillende toepassingen. Denk aan de opslag van mest, de bouw van reservoirs, stuwdammen, kanalen, opslag- en stortplaatsen voor vaste en/of vloeibare afvalstoffen. Maar ook als vloeistofafdichting in tunnels en ondergrondse constructies.
  Lees meer
 • Afdichtingsfolie van hoge dichtheid polyetheen zonder versterking
  Lees meer
 • Flexibele gasleidingen bedoeld voor installatiematerialen dienen aan hoge eisen te voldoen. Voor flexibele gasleidingen met als toepassing gas zijn immers hoge veiligheidseisen gesteld. Een gecertificeerde flexibele gasleiding garandeert dat aan deze hoge veiligheidseisen voldaan wordt.
  Lees meer
 • De Beoordelingsrichtlijn (BRL) K21024 Security and Safety of Construction Sites omschrijft de procesgang om te komen tot een bouwplaatsbeveiliging die voldoet aan de eisen zoals deze gesteld zijn vanuit de BRL en de aanvullende wensen / eisen van de afnemer of verzekeraar.
  Lees meer
 • Het onder certificaat verwerken van wapeningsstaal en vlechtwerk, levert voordeel op inzake de WKB, de kwaliteitsborger kan volstaan met vereenvoudigd toezicht op de uitvoering.
  Lees meer
 • De beoordelingsrichtlijn (BRL) K21020 Brandbeveiligingssystemen gebaseerd op watermist is bestemd om te worden toegepast op het ontwerpen, installeren en opleveren van een preventieve en eventueel repressieve brandbeveiliging door middel van een systeem c.q. installatie voor watermist. Watermistsysteem - Kiwa NCP
  Lees meer
 • De blowerdoortest is de benaming van de meetmethode om de luchtdoorlatendheid van gebouwen te bepalen. Deze test kan uitgevoerd worden bij bijvoorbeeld woningen, grote (utiliteit) gebouwen, clean rooms van ziekenhuizen, etc.
  Lees meer
 • Bodemradarmetingen zijn een effectieve manier om laagdikten van wegconstructies op non-destructieve wijze te bepalen. Ook kan een plattegrond worden gemaakt van aan het wegoppervlak onzichtbare constructieovergangen en kan een beeld van veranderingen in grondcondities en vochtige plekken worden verkregen.
  Lees meer
 • KOMO kwaliteitsverklaring onder Kiwa beoordelingsrichtlijn (BRL1404) voor cilindrische moffen van ongeplasticeerd PVC. Tevens met klikverbinding voor geribbelde drainagebuizen.
  Lees meer
 • KOMO kwaliteitsverklaring onder Kiwa beoordelingsrichtlijn (BRL1405) voor eindbuizen van ongeplastificeerd PVC voor draineerbuizen.
  Lees meer
 • Sinds de invoering van de DBC’s registreert en factureert uw ziekenhuis DBC-zorgproducten. De gevolgen van de DBC-systematiek zijn groot. Wat betekenen DBC’s voor uw organisatie en voor uw eigen werkzaamheden? Hoe zit de DBC-systematiek in elkaar? En wat hebben Horizontaal Toezicht en ICD-10 met DBC’s te maken?
  Lees meer
 • Met een BDA Agrément® verklaart het Kiwa BDA Expert Centre dat bouwproducten of systemen geschikt zijn voor de beoogde toepassing als het bouwproduct of systeem is ontworpen, uitgevoerd en wordt gebruikt overeenkomstig de aanwijzingen in dit document.
  Lees meer
 • De training ATEX W-Inspectie en onderhoud van ATEXcertifiaat.nl is ontwikkeld voor werktuigbouwkundig medewerkers in organisaties met ATEX zones. Tijdens deze training leren deelnemers om op basis van ATEX 114 en Europese normen onderhoud en inspecties aan te sturen of uit te voeren aan werktuigbouwkundig Ex-materieel.
  Lees meer
 • De BDA conditiemeetmethode is gebaseerd op de NEN 2767 ‘conditiemeting gebouwen en gebouwinstallaties’ en is specifiek ontwikkeld voor platte daken op basis van de jarenlange ervaring op het gebied van dakonderhoud en materiaalonderzoek.
  Lees meer
 • De eerste stap om een BDA Agrément te verkrijgen, is het invullen van een aanvraag en het opstellen van een offerte. Daarna kunnen de beoordeling en het opstellen van het BDA Agrément volgen.
  Lees meer
 • Asfaltverhardingen maken 80% uit van het wegennet in Nederland. Iedereen die betrokken is bij wegenbouw heeft dus enige kennis over asfalt nodig. In deze cursus wordt het materiaal asfalt besproken van opbouw tot toepassing.
  Lees meer
 • Het beheren en onderhouden van vastgoed, meer specifiek gevels, is meer dan alleen het aanbrengen van een nieuwe afwerklaag of reiniging. Beoordeeld moet worden wanneer en op welke wijze de renovatie of onderhoud moet worden uitgevoerd.
  Lees meer