• In de certificatieschema's BORG-B en BORG-E zijn criteria opgenomen voor bedrijven die een certificering wensen te behalen en behouden voor BORG inbraakbeveiliging.
  Lees meer
 • Behaal het certificaat vuurwerkdeskundige via Kiwa en word professioneel vuurwerkdeskundige, kijk hier voor meer informatie!
  Lees meer
 • Een betrouwbare en veilige alarmtransmissie tussen brandmeldsystemen en/of inbraak/overvalsystemen en de alarmcentrale is belangrijk in de  veiligheidsketen ‘Security Alarm Chain’. Naast de uitleg over de normen hoe dit werkt en waar de installateur specifiek op moet letten bij ontwerp, installatie en onderhoud.
  Lees meer
 • Vanaf 15 december 2020 is het mogelijk om certificering aan te vragen voor het NEN keurmerk, gebaseerd op NEN-spec 1-2, voor openbaar te gebruiken mondkapjes. Door zichtbaar te voldoen aan de eisen van deze nieuwe norm kunnen producenten, importeurs en grootzakelijke inkopers onderscheidende kwaliteit bieden.
  Lees meer
 • Deze eendaagse training gaat in op het in de praktijk uitvoeren van de CCV-certificatieschema’s voor het Installeren, Onderhouden en Leveren van Brandmeldinstallaties en Ontruimingsalarminstallaties. Het is een ideale gelegenheid om uw kennis over de actuele regelgeving op te frissen.
  Lees meer
 • De certificeringsregeling koolmonoxidepreventie wordt een wettelijk verplicht onderdeel van het Bouwbesluit. De kwaliteitsregeling BRL 6000-25 bevat de kwaliteits- en vakbekwaamheidseisen die voortvloeien uit deze regeling.
  Lees meer
 • Verdelers: vloer/wand koel- en/of verwarmingunit waarmee een medium regelbaar verdeeld wordt over uitgangen.
  Lees meer
 • Onafhankelijk classificeren van de karkassen in de SEUROP kwaliteitsklassen en toezicht op het slachtproces in het kader van Controle op Slachting en Weging door Kiwa CBS
  Lees meer
 • Een penetratietest, ook wel pentest of ethisch hacken genoemd, is een geautoriseerde gesimuleerde cyberaanval op een IT/OT-systeem die wordt uitgevoerd om de cyberbeveiliging van een digitaal systeem te evalueren. Bij Kiwa voeren we pentesten op maat uit waarvan de resultaten waardevolle beveiligingsinzichten opleveren. Zeker in deze tijden waarin cybersecurityincidenten regelmatig voorkomen, is het pentesten van systemen een absolute must.
  Lees meer
 • De aanleg techniek van elektrolasverbindingen in polyethyleen-leidingsystemen voor onder meer water en gas is bekend. Echter er komen nog wel eens falende lasverbindingen voor. De oorzaak kan door Kiwa door (non-)destructief onderzoek voor u inzichtelijk maken. Lees hier wat Kiwa voor u kan betekenen!
  Lees meer
 • AGF-bedrijven kunnen ook bij Kiwa AQS terecht voor de kwaliteitsbeoordeling van producten gedurende een vastgestelde periode onder specifieke condities. Deze houdbaarheidscontrole  maakt inzichtelijk hoe de kwaliteit van producten zich ontwikkelt in de tijd.
  Lees meer
 • Een behandeling met botox, een peeling of een ooglidcorrectie, het zijn allemaal medische handelingen waarbij patiënten moeten kunnen vertrouwen op kwaliteit en professionaliteit. Samen met de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde ontwikkelde Kiwa daarom het Keurmerk NVCG, het Kwaliteitskeurmerk voor klinieken- en behandelaars.
  Lees meer
 • Aanbieders van complementaire zorg staan voor kwaliteit in zorg en verwachten hetzelfde van de beroepsorganisatie waarbij ze aangesloten zijn. Het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) heeft daarvoor het Toetsingskader RBCZ ontwikkeld. De toetsing daarvan heeft RBCZ ondergebracht bij Kiwa, als onafhankelijke derde partij.
  Lees meer
 • Deze beoordelingsrichtlijn voorziet in stalen tanks en opvangbakken bestemd om toegepast te worden in stationaire tankinstallaties voor de atmosferische opslag van vloeistoffen.
  Lees meer
 • Om in Nederland een draagbaar blustoestel op de markt te mogen brengen is het Nederlands Rijkstypekeur vereist. In de EN 3-7 zijn testmethodes opgenomen voor de verschillende brandklassen. Voor Lithium brandblussers is er vooralsnog geen testmethode aangewezen in de EN 3-7. U kunt vanaf nu uw Lithium brandblusser laten testen volgens de Nederlandse Technische Afspraak NTA 8133.
  Lees meer
 • Het Kiwa aspectveiligheidscertificaat voor technische waterbescherming voor apparatuur met verontreinigingsrisico en het Kiwa Watermark productcertificaat voor beveiligingstoestellen die drinkwatersystemen tegen verontreiniging beschermen. Beoordelingsrichtlijnen BRL-628, BRL-K629, BRL-K646, BRL-K648, BRL-K14011, BRL-K14030.
  Lees meer
 • Fittingen, koppelingen en knobbelbuizen die worden gebruikt in leidingsystemen die zijn aangesloten op een leidingwaterinstallatie met het Kiwa Watermerk garanderen kwaliteit. Relevante Kiwa kwaliteitsverklaringen: BRL-K623, BRL-K626, BRL-K639, BRL-640, BRL-K773, BRL-K774, BRL-K14027.
  Lees meer
 • Certificering, testen en inspectie van rubbers en lijmen voor (kunststof) leidingsystemen voor het transport van drinkwater. Kiwa Watermark kwaliteitsverklaringen onder beoordelingsrichtlijnen BRL-K17504/03, BRL-K17505-1, BRL K17505-2, BRL-K525, BRL-K535.
  Lees meer
 • Sinds 2019 is er een nieuwe kwaliteitsnorm HKZ Mondzorg (170). Deze vervangt de HKZ-norm voor tandartspraktijken (2005) en orthodontiepraktijken (2006). Praktijken voor mondzorg kunnen met het HKZ-keurmerk Mondzorg aantonen dat ze voldoen aan de eisen en dat ze werk maken van continue kwaliteitsverbetering. Kiwa heeft jarenlange ervaring als certificeerder van mondzorgorganisaties en kan u helpen om uw HKZ Mondzorg-certificaat soepel en snel te behalen.
  Lees meer
 • Een KOMO kwaliteitsverklaring onder Kiwa beoordelingsrichtlijn (BRL2005) is mogelijk voor PE-buizen voor binnenriolering onder vrij verval. Het betreft buizen in gebouwen en buizen voor drainage in de grond.
  Lees meer