In vier stappen naar productkeuring

Het proces voor een productkeuring bij Kiwa SCM bestaat uit vier stappen. De productkeuring wordt uitgevoerd volgens het keuringsvoorschrift Elektronische Beveiligingssystemen voor Tweewielers en de bijbehorende Administratieve Bepalingen.

In vier stappen naar productkeuring.png

Stap 1: Informeren

U kunt informatie opvragen door een e-mail te sturen naar info.scm@kiwa.nl.

 • Uitleg proces
 • Benodigde keuringsvoorschriften
 • Aanvraagformulier met offerte

Als aanvrager dient u deze informatie door te nemen. Na het doornemen van deze informatie kunt u de aanvraag voorbereiden

Stap 2: Keuring aanvragen

Als u de voorbereiding van de productkeuring heeft gedaan kunt u het systeem ter keuring aanbieden. U dient u de onderstaande punten aan te leveren:

 • Aanvraagformulier (volledig ingevuld en ondertekend)
 • Testresultaten en technische documentatie (zie aanvraagformulier)
 • 3 Elecktrische fietsen met een ingebouwd track & trace systeem.

Na aanlevering van de benodigde documenten wordt het productkeuringsproces opgestart. Alle aangeleverde documenten worden binnen vijftien werkdagen gecontroleerd op volledigheid en juistheid.

Als de aangeleverde documentatie compleet is zal een praktijktest worden ingepland.

Als de aangeleverde documentatie niet compleet is, wordt u hierover geïnformeerd. U dient de ontbrekende documenten dan binnen één maand aan te leveren, anders wordt de aanvraag stopgezet en worden de gemaakte kosten doorbelast.

Stap 3: Praktijktest

Tijdens de praktijktest wordt het systeem getest volgens de eisen in het keuringsvoorschrift. Na de test stellen wij binnen vijftien werkdagen een rapportage op, waarin onze bevindingen zijn vastgelegd. Deze rapportage wordt verzonden naar de aanvrager.

Stap 4: Certificatiebesluit

Na het opstellen van de rapportage wordt door Kiwa SCM een certificatie beslissing genomen.

 • Positief besluit
  Als het product aan de eisen voldoet volgt er een positief certificatiebesluit.

  Hierna wordt een certificatie overeenkomst opgesteld. Na het ondertekenen van deze overeenkomst wordt een goedkeuring uitgegeven. Deze wordt ook op de website van Kiwa SCM gepubliceerd. Vanaf dat moment is het product goedgekeurd en is het keuringsproces afgerond. Het systeem kan vanaf dat moment via het portaal van Kiwa SCM, of via een API tussen de leverancier en Kiwa SCM, per fiets worden geregistreerd.
 • Negatief besluit
  Als er afwijkingen zijn vastgelegd in het rapport volgt er een negatief certificatiebesluit.

  Er wordt dan een termijn gesteld waarbinnen de afwijkingen hersteld moeten zijn. Na het herstel zullen deze afwijkingen opnieuw geïnspecteerd en gerapporteerd worden.