4 stappen voor een productkeuring

Het proces voor een productkeuring bij Kiwa SCM bestaat uit 4 stappen. De productkeuring wordt uitgevoerd volgens het keuringsvoorschrift Elektronische Beveiligingssystemen voor Tweewielers en de bijbehorende Administratieve Bepalingen.

Picture1.png

Stap 1: Informeren

U kunt informatie opvragen door een e-mail te sturen naar info.scm@kiwa.nl.

 • Uitleg proces
 • Benodigde keuringsvoorschriften
 • Aanvraagformulier met offerte

Als aanvrager dient u deze informatie door te nemen. Na het doornemen van deze informatie kunt u de aanvraag voorbereiden

Stap 2: Keuring aanvragen

Als u de voorbereiding van de productkeuring heeft gedaan kunt u het systeem ter keuring aanbieden. U dient u de onderstaande punten aan te leveren:

 • Aanvraagformulier (Volledig ingevuld en ondertekend)
 • Testresultaten en technische documentatie (Zie aanvraagformulier)
 • 3 E-Bikes met een ingebouwd track en trace systeem.

Na aanlevering van de benodigde documenten wordt het proces productkeuring opgestart. Alle aangeleverde documenten worden binnen 15 werkdagen gecontroleerd op volledigheid en juistheid.

Als de aangeleverde documentatie compleet is zal een praktijktest worden ingepland.

Indien de aangeleverde documentatie niet compleet is, wordt u hierover geïnformeerd. U dient de ontbrekende documenten binnen 1 maand aan te leveren, anders wordt de aanvraag stopgezet en worden de gemaakte kosten doorbelast.

Stap 3: Praktijktest

Tijdens de praktijktest wordt het systeem getest volgens de eisen in het keuringsvoorschrift. Na de test stellen wij binnen 15 werkdagen een rapportage op, waarin onze bevindingen zijn vastgelegd. Deze rapportage wordt verzonden naar de aanvrager.

Stap 4: Certificatiebesluit

Na het opstellen van de rapportage wordt er door Kiwa SCM een certificatie beslissing genomen.

 • Positief besluit
  Als het product aan de eisen voldoet volgt er een positief certificatiebesluit.

  Hierna wordt er een certificatie overeenkomst opgesteld. Na het ondertekenen van deze overeenkomst wordt er een goedkeuring uitgegeven. Deze wordt ook op de website van Kiwa SCM gepubliceerd. Vanaf dat moment is het product goedgekeurd en is het keuringsproces afgerond. Het systeem kan vanaf dat moment via de portaal van Kiwa SCM, of via een API tussen de leverancier en Kiwa SCM, per fiets worden geregistreerd.
 • Negatief besluit
  Als er afwijkingen zijn vastgelegd in het rapport volgt er een negatief certificatiebesluit.

  Er zal een termijn worden gesteld waarbinnen de afwijkingen hersteld moeten zijn. Na het herstel zullen deze afwijkingen opnieuw geïnspecteerd en gerapporteerd worden.