Kiwa SCM opleidingseisen

Kiwa SCM hanteert opleidingseisen voor inbouwers van beveiligingssystemen. Vanaf 1 april 2021 zijn de opleidingseisen waar een erkend inbouwer aan moet voldoen aangepast. Inbouwers die reeds geregistreerd zijn, moeten uiterlijk 1 april 2023 voldoen aan de nieuwe opleidingseisen.

In onderstaand overzicht ziet u welke opleidingseisen wij hanteren. De opleidingseisen zijn gelijk voor alle soorten erkenningen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen universele bedrijven en merkdealers. Een universeel bedrijf mag voertuigen en systemen van alle merken inbouwen, controleren en/of herstellen. Een merkdealer mag enkel af-fabriek systemen in een voertuig inbouwen, controleren en/of herstellen van het merk waarvan een diploma is behaald.

Universeel bedrijf 

Diploma Inbouwspecialist voor mobiele objecten’ van ná 1 april 2021 

Diploma ‘Inbouwspecialist voor mobiele objecten’ van voor 1 april 2021 + Online bijscholing 


Merkdealer
 

Minimaal diploma 1e monteur + diploma opleiding importeur


Aanvullende eis voor werken aan 
EV-voertuigen 

Diploma ev-VOP NEN 9140 (basis)  

Diploma ev-VP NEN 9140 (gevorderd)