Kiwa SCM opleidingseisen

Per erkenning hanteert Kiwa SCM opleidingseisen voor inbouwers van beveiligingssystemen. Op deze manier kan Kiwa SCM de kwaliteit van inbouw van beveiligingssystemen waarborgen. 

Voor elke erkenning geldt dat er een technisch beheerder aanwezig moet zijn in het bedrijf. De technisch beheerder dient, net als de inbouwers, in het bezit te zijn van de juiste diploma's.

In onderstaand overzicht ziet u welke opleidingseisen wij hanteren voor de verschillende erkenningen.

Inbouwbedrijf personenauto's Inbouwbedrijf voertuigvolgsystemen
Technisch beheerder Technisch beheerder
SCM inbouwspecialist van ná april 2015 of
- SCM inbouwspecialist van vóór april 2015 + Online SCM Bijscholing of
- Opleiding importeur + Online SCM Bijscholing (alleen voor groepserkenning)
Geen aanvullende eisen
Inbouwer Inbouwer
SCM inbouwspecialist van ná 2005 of
- SCM inbouwspecialist van vóór 2005 + SCM Bijscholing of
- MBO Autotechnicus (Niveau 2 of 3) of
- Opleiding importeur of
- Opleiding leverancier
Geen aanvullende eisen bij diploma SCM inbouwspecialist

+ SCM Bijscholing of
+ Opleiding leverancier
   
Inbouwbedrijf bedrijfsvoertuigen Inbouwbedrijf voertuigvolgsystemen
Technisch beheerder Technisch beheerder
SCM inbouwspecialist van ná 2005 + MBO Bedrijfsautotechnicus (Niveau 3) of
- SCM inbouwspecialist van vóór 2005 + MBO Bedrijfsautotechnicus (Niveau 3) + SCM Bijscholing of
- Opleiding importeur
Geen aanvullende eisen bij diploma SCM inbouwspecialist

+ SCM Bijscholing of
+ Opleiding leverancier
Inbouwer Inbouwer
- MBO Bedrijfsautotechnicus (Niveau 2 of 3) of
- Opleiding importeur of
- Opleiding leverancier
+ SCM Bijscholing of
+ Opleiding leverancier
   
Inbouwbedrijf motorfietsen Inbouwbedrijf voertuigvolgsystemen
Technisch beheerder Technisch beheerder
- Inbouwspecialist motorfiets beveiligingssystemen van ná 2007 + SCM Bijscholing of
+ Opleiding leverancier
Inbouwer Inbouwer
- Inbouwspecialist motorfiets beveiligingssystemen van ná 2007 of
- Opleiding importeur of
- Opleiding leverancier
+ SCM Bijscholing of
+ Opleiding leverancier
   
Inbouwbedrijf werkmaterieel Inbouwbedrijf voertuigvolgsystemen
Technisch beheerder Technisch beheerder
- PTC+ Opleiding of
BMWT leden, opleiding door BMWT gedekt of
- Opleiding importeur of
- Opleiding leverancier
+ SCM Bijscholing of
+ Opleiding leverancier
Inbouwer Inbouwer
- PTC+ Opleiding of
BMWT leden, opleiding door BMWT gedekt of
- Opleiding importeur of
- Opleiding leverancier
+ SCM Bijscholing of
+ Opleiding leverancier
   
Inbouwbedrijf mechanische beveiliging  
Technisch beheerder / inbouwer  
Vakbekwaamheidsdiploma + Opleiding leverancier (Bearlock en/of Construct)  
   
Inbouwbedrijf volgsysteem tweewielers  
Technisch beheerder / inbouwer  
Opleiding leverancier (ScootSecure)